Werken bij Brink. Uitdagend anders. Wie durft?

Samen optrekken, samen groeien

De samenwerking tussen Brink en Realconomy is tot stand gekomen na een intensief traject, waarbij beide directies meerdere gesprekken voerden om elkaar te leren kennen en te ontdekken op welke vlakken ze elkaar kunnen versterken. “Wij hebben Realconomy leren kennen als een jong en enthousiast bedrijf, dat grote ambities heeft en hun projecten op een innovatieve manier aanpakt,” zegt Erik Deiman, statutair directeur van Brink. “Dat spreekt ons enorm aan. We kwamen tot de conclusie dat onze competenties goed aansluiten bij hun complexe projecten. Samen optrekken en samen groeien, dat is de gedachte achter deze samenwerking. Onze slagkracht wordt hiermee vergroot.”

“De wereld van bouw, infra en vastgoed verandert snel,” verduidelijkt Deiman. “Steeds vaker vindt gebiedsontwikkeling binnenstedelijk plaats, waarbij verdichtingsvraagstukken als mobiliteit, eigendomsrechten of waterberging spelen. Kortom: het zijn projecten met veel stakeholders en veel verschillende publieke en private belangen. Realconomy pakt dat soort complexe projecten graag aan en snapt wat ervoor nodig is om tot oplossingen te komen. Ook wij zetten onze kennis en expertise het liefst op meer uitdagende dossiers. Als we ook in de toekomst willen meedoen in de top van markt, moeten we meebewegen met die veranderende markt. Dat kunnen we doen door samen met Realconomy risicodragend te participeren in projecten en niet alleen als adviseur langs de zijlijn te blijven staan. Met als voordeel dat je bij langdurige projecten ook langere tijd je waarde kan bewijzen.”

Brink heeft ervaren specialisten

“Wij hebben de ambitie om complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten aan te pakken op het snijvlak van publieke en private belangen,” licht managing director en partner Hans van Rossum van Realconomy het partnership toe. “Daar heb je hoogwaardige kennis en expertise voor nodig. Wat je precies nodig hebt, verschilt per project en per fase van een project. Wij kiezen er bewust voor om met gerenommeerde partijen structureel en strategisch als echte partners samen te werken. Brink is zo’n partij.”

“Brink heeft in bijna vijftig jaar enorm veel ervaring en kennis opgedaan, die wij door deze samenwerking ook kunnen aanwenden,” vervolgt Van Rossum. “Op alle thema’s waarmee wij te maken hebben of kunnen krijgen, hebben zij specialisten in huis die wij kunnen inschakelen. Denk aan het doorrekenen van businesscases, maar ook aan project- en procesmanagement om alle neuzen binnen een ontwikkeling dezelfde kant op te krijgen. Als het nodig is, kunnen we dankzij de flexibiliteit van Brink bovendien makkelijk onze capaciteit opschalen. De kwaliteit binnen onze bestaande projecten wordt dankzij deze samenwerking vergroot. Ook met het oog op nieuwe projecten versterken we onze marktpositie, wat weer gunstig is voor Brink.”

Vertrouwen

Volgens beide directeuren passen de organisaties niet alleen bij elkaar op het gebied van diensten en filosofie. “We herkennen binnen Brink de werkethos en ‘Rotterdamse’ duidelijkheid die ook Realconomy kenmerkt,” zegt Van Rossum. “De bedrijven passen qua cultuur erg goed bij elkaar.” Deiman: “Voor ons is dat een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Onze teams zijn beide ambitieus en pragmatisch. Aanpakken, maar wel op een slimme manier. Dat we geen vuistdikke contracten hebben opgesteld is wat ons betreft typerend voor onze samenwerking. We vertrouwen elkaar. Dat we buren zijn (Realconomy is gevestigd in FIRST, Brink in het naastgelegen Groothandelsgebouw, red.) is een goede bijkomstigheid die het samenwerken alleen maar makkelijker maakt.”