Is Brink de volgende stap in jouw carrière?

Op de middelbare school was ik gefascineerd als de aardrijkskundeleraar vertelde over de opbouw van steden en over vinex-wijken. Mijn profielwerkstuk heb ik vervolgens over ruimtelijke ordening gedaan en de (juridische) aspecten die daarbij komen kijken. Met deze interesse over ruimte en de indeling van gebieden, ben ik een studie gaan zoeken en kwam uit bij Bouwmanagement & Vastgoed. Hierna heb ik de master Urban Systems & Real Estate aan de TU/e gevolgd. Tijdens deze master volgde ik het vak Corporate Real Estate Strategies dat door Rianne Appel-Meulenbroek werd gegeven. Ik vond dit vak erg interessant en samen met vier andere studentes en Rianne zijn we geselecteerd om naar de CoreNet Global Academic Challenge in Philadelphia te gaan. Hier deden we tijdens een congres onderzoek en gaven we een presentatie over het onderwerp “How to attract, retain, and motivate the next generation of knowledge workers”. Dit onderwerp vond ik zo interessant dat ik hier later op ben afgestudeerd. Nu, tijdens mijn werk, komt de kennis die ik tijdens het afstuderen op heb gedaan nog steeds van pas…

Sinds februari ben ik in dienst bij Brink Management / Advies (hierna: Brink). Dit is onderdeel van Brink Groep waaronder ook Kontek (onderhouds- en kostenadvisering) en Ibis (automatisering) vallen. Brink is actief binnen vastgoed in de breedste zin van het woord; van ontwikkeling tot exploitatie, van gebouw tot gebied en van management van bouwprojecten tot advisering van vastgoedvraagstukken. De opdrachtgevers zijn divers en bevinden zich vaak in de (semi-)publieke sector maar ook in de private sector. Ik wilde graag bij Brink werken omdat ik, zelfs na stages binnen projectmanagement én vastgoedadvisering, nog niet wist waar ik mezelf in wilde verdiepen. Doordat Brink zo breed onderlegd is, heb ik tijdens mijn eerste jaar aan diverse projecten gewerkt om te ontdekken waar mijn kracht en interesse ligt. Omdat je projectmatig werkt, ziet iedere week er anders uit waarbij ik vanuit verschillende locaties en met verschillende teams werk. Deze afwisseling bevalt me goed. Bij Brink werk je als junior over het algemeen aan een project met een senior consultant en senior manager. Hierbij houdt de senior manager het overzicht en werk ik met de senior consultant meer aan de inhoud. Door deze samenstelling leer je snel omdat je veel met ervaren collega’s optrekt.

Het afgelopen jaar heb ik veel opdrachten gedaan. Een opdracht waar ik sinds mijn start bij Brink al mee bezig ben, is het opstellen van een masterplan voor een campus. Voordat ik erbij betrokken werd, was er al een locatieonderzoek gedaan waarbij een afweging tussen een nieuwe locatie in de vorm van een campus en renovatie van de oude locatie was gedaan. Hierna brachten we de scope in kaart door onder andere uit te zoeken welke afdelingen er mee verhuizen, wat het budget is en wat de kaders van het bestemmingsplan zijn. Vervolgens stelden we met de organisatie samen de ambities vast. Hierbij kwamen vragen aan bod zoals: hoe ga je om met mobiliteit, hoe duurzaam wordt de campus en wordt de campus toegankelijk voor derden? Nu de ambities steeds duidelijker worden, gaan we een Programma van Uitgangspunten opstellen waarmee de te selecteren stedenbouwkundige aan de slag kan. Ondanks dat het mijn eerste project is, wordt ik in alle stappen betrokken. Ik denk bijvoorbeeld mee over de onderwerpen voor de ambities en werk deze en andere zaken uit en luister aandachtig of stel vragen in overleggen met onderwerpen die nieuw voor me zijn. Omdat Brink onderlegd is in alle fases van een vastgoedontwikkeling, zou het mooi zijn als we ook het projectmanagement van de te bouwen campus op ons mogen nemen zodra het masterplan af is. Op die manier word je bij alle fases betrokken wat het des te meer bijzonder maakt.

Een andere klus betrof een vastgoedvraagstuk over een maatschappelijk gebouw met allerlei functies (o.a. fitness, zwembad en sporthal) waarbij de exploitatie te hard op de gemeentelijke uitgiften drukte. We hebben eerst een marktconsultatie gehouden. Marktpartijen dienden een plan in waarbij werd getracht de exploitatie van het gebouw financieel haalbaar te maken. Bij deze marktconsultatie gaf de markt input voor mogelijke oplossingen die de gemeente in vervolgstappen, zoals een aanbesteding, kan gebruiken. Als Brink beoordeelden wij de haalbaarheid van de plannen op bouwkundig en financieel niveau waarbij we ook de toepasbaarheid van de nieuwe functie in de omgeving in ogenschouw namen. Uit de marktconsultatie is helaas geen haalbaar plan naar voren gekomen. Hierna onderzochten wij wat er wél mogelijk was om een haalbaar plan te krijgen. Samen met een stedenbouwkundige hebben we schetsen gemaakt en varianten doorgerekend. In deze varianten werd het maatschappelijke gebouw deels gesloopt en deels gerenoveerd waarnaast woningbouw plaatsvond. De gemeente kan de haalbare variant uit het door ons opgestelde plan als basis gebruiken wanneer zij bijvoorbeeld overgaan tot een aanbesteding. In dit project heb ik gevarieerde taken uitgevoerd. Zo heb ik de marktconsultatie gepubliceerd, contact gehad met de partijen en alle presentaties van hen bijgewoond. Samen met mijn collega’s beoordeelde ik de plannen op haalbaarheid. In de fase hierna heb ik onder andere samen met een collega de varianten doorgerekend.

Een project waar ik momenteel aan werk, is de herhuisvesting van een afdeling bestaande uit duizend kantoormedewerkers. Deze medewerkers zijn nu over verschillende gebouwen verspreid maar willen in hetzelfde gebouw zitten in een passend huisvestingsconcept. In de eerste fase van het project hebben we de organisatie geanalyseerd om er onder andere achter te komen wat de visie op vastgoed is van de organisatie, hoe de medewerkers werken, hoe de toekomst van de afdeling er uitziet en of teams onderling verbinding met elkaar zoeken. Dit deden we aan de hand van interviews, een enquête, een workshop en een gezamenlijk bezoek aan een extern kantoor voor inspiratie. In de volgende fase, die momenteel gaande is, onderzoeken we wat voor type ruimten er nodig zijn in het gebouw en berekenen we of dit ruimtelijk en financieel past. Ook maken we plannen waar de verschillende teams komen te zitten aan de hand van een relatieschema dat we eerder opstelden. Hierna stellen we een Programma van Eisen op waarmee de architect aan de slag kan bij het maken van een ontwerp. ander plan dat met het huisvestingsconcept op wordt geleverd, is het verhuisplan. Er moet namelijk een schuifpuzzel ontstaan waarbij ruimte wordt vrijgemaakt voor de verbouwing. Daarnaast zullen meerdere afdelingen van plek wisselen om de betreffende afdeling bestaande uit duizend medewerkers in één gebouw te situeren. Tijdens dit project heb ik een relatief grote rol. Ik heb de helft van de interviews met de medewerkers gehouden, analyseer resultaten van de enquêtes en workshop en voer de ruimteberekeningen uit. Samen met mijn collega stel ik onder andere de workshop op en maken we het Programma van Eisen.

Naast bovengenoemde projecten heb ik me beziggehouden met het projectmanagement voor een nieuw te bouwen laboratoriumomgeving en andere diverse vastgoedvraagstukken.

Brink hecht er waarde aan dat, naast het uitvoeren van projecten, collega’s zich blijven ontwikkelen. Iedere collega sluit zich daarom aan bij een ‘vakgroep’. Dit is een groep die regelmatig samenkomt om kennis te delen en producten te ontwikkelen. In totaal zijn er zeven vakgroepen. Ik ben aangesloten bij de vakgroep Ontwikkelen en Investeren. Naast vakgroepen zijn er ‘business development’ groepen waar je optioneel bij aan kan sluiten en waar de focus op één onderwerp ligt. Dit is vaak een actueel onderwerp of een onderwerp waar Brink zich verder in wil verdiepen/ ontwikkelen. Kennis wordt Brink-breed gedeeld en de groepen zijn van tijdelijke aard. Ik ben aangesloten bij de groep die zich focust op huisvestingsadvies. Als Brink doen we al veel op het gebied van huisvestingsadvies, maar we willen dit op een centrale plek brengen waarbij iedere collega gebruik kan maken van dezelfde tools die we ontwikkelen. Ik merk dat de literatuur die ik las tijdens het afstuderen weer van pas komt. We willen immers niet alleen tools opzetten en aanscherpen vanuit de ervaring in de praktijk, maar ook vanuit een wetenschappelijke basis. Het is fijn dat de informatie die ik in me op heb genomen tijdens het afstuderen nu weer nuttig is. Ook voor een bedrijf kan een student met weinig praktijkervaring maar met kennis van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen verfrissend zijn.

Naast het ‘serieuze’ werk is het erg gezellig binnen Brink en doen we leuke activiteiten met de collega’s. We hebben locatieborrels, projectbezoeken, personeelsuitjes en gaan samen op wintersport. De junioren zijn ook bij Jong BMA aangesloten. Soms hebben we met de junioren een cursus of training of doen we een informele activiteit. Zo zijn we afgelopen zomer gaan zeilen. Ik vind het belangrijk dat je samen met je collega’s ook andere dingen doet dan alleen werken. Hierdoor leer je elkaar beter kennen wat bevorderlijk is voor de samenwerking en de sfeer op de werkvloer.

In tegenstelling tot het studentenleven is het fijn om structuur te hebben en samen met collega’s aan projecten te werken, in plaats van in je eentje aan je scriptie. Vanaf dag één ben je zelf verantwoordelijk voor je agenda en plan je zelf in wanneer je aan welke projecten werkt. Deze autonomie voelt als een stuk vrijheid en laat blijken dat het bedrijf vertrouwen in je heeft. Als je geen afspraken hebt en niet op een project hoeft te zijn dan kan je ook thuis werken. Ik merk echter dat ik graag tussen de collega’s op kantoor ben en daar dan ook zo vaak mogelijk probeer te zijn. Het afgelopen jaar heb ik enorm veel geleerd en in gave projecten meegedraaid. Ook zie ik nog ontwikkelmogelijkheden en staan er leuke klussen op de planning. Ik had niet verwacht dat het werkende leven zo goed zou bevallen. Ook geniet ik veel meer van de weekenden! Al met al was het een geslaagd eerste jaar. Laat de volgende jaren maar komen…

Dit artikel is op 12 december 2018 gepubliceerd op de website van SERVICE Magazine.