Is Brink de volgende stap in jouw carrière?

Osaka, Chicago, Lissabon.

Die mix betekent ook hectiek omdat we veel met elkaar samenwerken, maar ik ben heel doelgericht en ben dus niet gauw afgeleid. Dat helpt mij ook als ik naar het buitenland moet. We werken onder andere voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een belangrijke focus ligt dan bij de Nederlandse ambassades, consulaten en ambtswoningen. Dan hebben we het over de advisering over het planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud, veiligheid en gezondheid in relatie tot het gebouw, onderhoudscontracten en het management van het onderhoud. Ik heb inmiddels al zo’n 20 à 30 locaties mogen bezoeken. Ik mag graag hardlopen in mijn vrije tijd en wat dan enorme indruk maakt, is ’s ochtends vroeg mijn rondje doen door de straten van Chicago dat net wakker wordt.

“Deze is voor jou.”

Na mijn opleiding Bouwkunde ben ik begonnen bij een aannemer in de buurt van Huizen. Daarna ben ik bij de gemeente Aalsmeer aan de slag gegaan en heb mijn baan aansluitend ingeruild voor de gemeente Amstelveen. Privé was de route trouwens precies andersom: in Amstelveen geboren en nu wonend in Aalsmeer. In Aalsmeer was ik als enige verantwoordelijk voor zo’n 45 vastgoedobjecten en deed daar het beheer, de controle, de financiële zaken ervan, begeleiding van het onderhoud, alle voorzieningen. In Amstelveen had ik ineens tien, vijftien collega’s om mij heen waarmee we gezamenlijk de verantwoordelijkheid hadden voor ongeveer tweehonderd gebouwen. Ik was daar projectleider planmatig onderhoud en was toen zonder dat ik het wist eigenlijk al bezig met mijn carrièrepad richting Brink. Bij beide gemeenten was ik verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed, zowel het planmatig, het dagelijks als het investeringsonderhoud. Bij de één werd dat anders georganiseerd dan bij de ander. En soms weinig efficiënt en logisch. Anders dan de verklaring ‘we doen het altijd zo’ en ‘het staat op de planning, dus dan gaan we het maar uitvoeren’ werd niet gegeven. Toen er een vacature van Kontek (nu Brink Management / Advies) voorbijkwam, liet een collega die aan mij zien met de woorden: “Deze is voor jou.” Ik heb geen seconde spijt gehad.

Met tien miljoen op de bank, stoppen bij Brink? Nee.

Het eerste project toen ik bij Brink binnenkwam, was voor de gemeente Zeist. Toen ging dat om circa tachtig gebouwen en waren mijn nieuwe collega’s bezig met de afronding van het tweede gedeelte van dat project. Vanaf dat moment ben ik erbij betrokken gebleven en kwam er een derde, vierde, vijfde en zesde gedeelte bij. Dit project hebben we inmiddels afgerond en met behulp van onze adviezen is door de raad van Gemeente Zeist unaniem goedkeuring gegeven voor de uitvoering van de plannen en zijn zij nu bezig met de werkelijke verduurzaming van het vastgoed. Er volgden nog meer projecten voor me, maar Zeist heeft een speciaal plekje bij mij. Zeer zeker een bijzondere met een hoge diversiteit aan gebouwen. We zijn daar bezig geweest voor scholen, de bibliotheek, speeltuinen, begraafplaatsen, monumentale panden, zwembaden. Stel dat ik nu tien miljoen op mijn bankrekening had staan, zou ik dan stoppen? Nee. De grootste opdrachtgevers. De leukste collega’s waarmee je kunt lachen en tegelijkertijd serieuze vastgoedvraagstukken kunt oplossen. Wat hier bij Brink aan kennis rondloopt, daar kunnen geen duizend cursusboeken tegenop. En je wordt direct in de flow meegenomen. Begin van dat jaar had ik niet verwacht dat ik die bijzondere projecten datzelfde jaar zou doen.

Wat belangrijk is voor iedereen die bij Brink wil komen werken? Nou, je zou je het volgende kunnen afvragen: Hoe regel je nou dat de opdrachtgever doet wat past bij de doelstellingen van de vastgoedorganisatie? En dan heb ik het over complexe vraagstukken en meerdere stakeholders. Ons lukt dat. En dat lukt écht niet iedereen. Dan ben je toch trots dat je bij Brink werkt?