Kontek wordt Brink Management / Advies Kontek wordt Brink Management / Advies

Kostenadvisering en Exploitatiemanagement. Twee uiterst belangrijke specialismen binnen de sectoren vastgoed en infra. De ultieme kennis hierover was verdeeld over de bedrijven Kontek en Brink Management / Advies. Tot voor kort. Want alle specialisten van Kontek zijn namelijk vanaf nu te bereiken onder de naam van Brink Management / Advies. Allemaal heimelijk verliefd op vastgoed.

Bijna wereldberoemd

Kostenadvisering

Naast de inschakeling van ons ‘Kosten- en kwaliteitsadvies’ wordt ook onze ‘Cost Engineering’ veelvuldig ingezet. De eerste biedt op reactieve basis heldere inzichten in de cijfers. Onmisbaar. De tweede houdt op proactieve wijze uw project binnen de financiële kaders. Misschien wel onmisbaarder.

Lees meer arrow

Vastgoed laten werken zoals het is bedacht

Exploitatie­management

In de gebruiksfase van het vastgoed zien we vaak dat wat er op operationeel niveau wordt uitgevoerd niet aansluit bij wat er op strategisch niveau is bedacht. Met exploitatiemanagement verbinden we bij Brink de strategische en de operationele kanten van vastgoed met elkaar.

Lees meer arrow