Woningmarkt, urgenter dan ooit

Drie mogelijke onderwerpen

1. Kantelpunt toepassen contractvorm UAV-gc
De contractvorm UAV-gc  wordt veel gebruikt bij grotere, complexere projecten. De vraag waar Brink graag antwoord op wil is, bij welke projecten en vanaf welke grootte  UAV-gc nu toepasbaar is. Wat is het kantelpunt en welke factoren spelen daarbij een rol? Daarnaast zijn wij heel benieuwd naar hoe het werken middels UAV-gc aantrekkelijk gemaakt kan worden voor kleinere projecten en als de risk appetite in de markt laag is.

2. Standaardisatie binnen de maatwerkprojecten van Brink
Brink levert een breed scala aan diensten waarbij een groot aantal documenten per project terugkeert, denk hierbij aan een toetsing- & acceptatieplan, vraagspecificaties en het risicodossier. Brink wil graag standaardisatie in deze veelgebruikte documenten. Aan jou de vraag hoe wij deze het beste kunnen standaardiseren. Waar moeten ze aan voldoen? Wat komt altijd aan de orde en welk deel is hierin maatwerk? Hoe borgen we het lerend vermogen in deze documenten?

3. Projectbeheersing in de Beheer- & Onderhoudsfase
Op dit moment is projectbeheersing iets wat vooral in de realisatiefase een grote rol speelt. We doen wat is afgesproken, voldoen aan de eisen en wensen van de klant en we houden ons aan de afgesproken voorwaarden wat betreft budget, planning etc. Brink wil graag antwoord op de vraag hoe we ook na oplevering van het project van meerwaarde kunnen zijn op het gebied van projectbeheersing. Hierbij kun je denken aan; wordt de onderhoudsnorm behaald en voldoet alles nog steeds aan de eisen?

Welke ontwikkelingen zie jij?

Maar eigenlijk zijn wij ook benieuwd welke ontwikkelingen jij ziet! Je kan ook zelf je afstudeeropdracht samenstellen. Laat ons weten welk thema je graag zou willen onderzoeken en schrijf hiervoor een onderzoeksvoorstel. In dit voorstel geef je een duidelijke omschrijving van het onderzoek dat je wilt gaan doen en wat je daarmee wilt bereiken. Zowel persoonlijk als voor Brink Management / Advies. Wij vinden dat het een win-win situatie moet zijn. Jij leert iets nieuws en wij hebben iets aan het resultaat.

Wat kun je verwachten?

Binnen een dynamische, compacte netwerkorganisatie met een informele sfeer krijg jij alle ruimte om kennis en ervaring op te doen. We bieden je een eigen werkplek en professionele begeleiding gedurende je gehele afstudeerperiode. Deze ondersteunt jou bij praktische vragen en het periodiek bespreken van jouw scriptie. Je begeleider kan jou tevens helpen in contact te komen met de juiste mensen binnen en buiten onze organisatie om jouw afstudeeronderzoek tot een succes te maken.

Wat verwachten we van jou?

  • Zit in het laatste jaar van een academische masteropleiding die duidelijke raakvlakken heeft met ons vakgebied, bijvoorbeeld een bouwkundige, planologische, (civiel)technische, sociologische een bestuurlijke of een financieel-economische masteropleiding.
  • Wilt jezelf verder ontwikkelen en toont eigen initiatief.
  • Bent een doorzetter, analytisch en vindingrijk.
  • Je bent verliefd op vastgoed.

Waar wacht je nog op?

Wij geven alle ruimte voor je eigen ontwikkeling en bieden je een stagevergoeding. Daarnaast kun je in een dynamische organisatie met informele sfeer volop leren van collega’s die graag denken én doen.

Solliciteer op een afstudeerplek en stuur je CV, motivatiebrief en eventueel onderzoeksvoorstel mee. Bij specifieke vragen over de afstudeeropdrachten kun je contact opnemen met Annemieke Hamakers, Recruiter, via a.hamakers@brink.nl.

Kloppend hart van bouw, infra en vastgoed.

Als jij je aansluit bij Brink zal je al snel merken dat je in het hart van de markt staat. De markt van bouw, infra en vastgoed. Samen met al jouw nieuwe collega’s van Software, Management / Advies en Financial Structures. Want bij Brink komt alles en iedereen samen. Zo breed als de markt van bouw, infra en vastgoed is, zo breed zijn ook onze opdrachtgevers vertegenwoordigd. Van ontwikkelaar tot eigenaar of gebruiker. Van bouw- en infrabedrijf tot overheid. Van landelijk tot lokaal. Brink voorziet hen binnen de gehele keten van advies, ondersteuning in management en marktbrede softwaretools. Vanuit een integrale visie en aanpak.

Brink mag zich met softwarelabel Ibis marktleider noemen in Nederland. Softwareproducten die de vastgoed-, bouw-, installatie- en infrasector grip geven op kwaliteit, proces en eindresultaat. Onze projectmanagers en consultants van Management en Advies staan bouw, infra en vastgoed bij van boardroom tot bouwplaats. Het hart gaat sneller kloppen als zij zich kunnen buigen over de meest complexe vraagstukken in de gebouwde omgeving. Collega’s van Financial Structures adviseren én organiseren financiële structuren in projecten waarbij reguliere financiering door de markt niet zonder meer te verkrijgen valt. In zo’n situatie bedenken zij vaak hoe het wél kan. Met niet alledaagse oplossingen.

Geïnteresseerd?

Solliciteer direct