Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Toekomstwaarde van Gebouwen
Renovatie Nikhef-gebouwen op Amsterdam Science Park
Toekomstbestendige huurwoningen voor Barendrecht
Ontzorgingsprogramma kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren
Verduurzaming van vastgoed bij gemeenten: inzicht in de stand van zaken
Overzicht en beheersbaar ontwerpproces
Een school met veel maatschappelijke impact
Nieuwbouw in Gouda Oost
Conceptuele woningen binnen bestaande stedenbouwkundige plannen
Dynamisch kostenmodel
Een juiste grondwaardebepaling door actuele referenties
Kamp van Zeist
Van militair terrein naar natuurgebied. Hoe zorg je voor een goede overdracht?
Hart van de Heuvelrug
Uitdagende gebiedsontwikkeling op de Utrechtse Heuvelrug
Huisvesting Oekraïense vluchtelingen in Nissewaard
Hoe regel je in korte tijd huisvesting voor 300 Oekraïense vluchtelingen?
Gate Review N233
Goed voorbereid naar de volgende fase
Klimaatadaptieve ontwikkeling Gnephoek Alphen aan den Rijn
Gebiedsontwikkeling in laaggelegen veengebieden
Een geslaagd opleidingstraject binnen Unica Building Projects
Aanstaande Wet Kwaliteitsborging heeft veel impact
Gebiedsregisseur bedrijventerreinen in de Leidse regio
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven behouden