Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Betere beslissingen

Ons advies en onderzoek helpen je daarbij. Bij Brink onderzoeken onze mensen de effecten van relevante trends en ontwikkelingen – van mondiaal tot lokaal. Omdat we vanuit het hart van onze sector continu om ons heen kijken, vertalen en analyseren wij zoveel mogelijk maatschappelijke bewegingen naar consequenties voor bouw, infra en vastgoed. Bovendien doen we dit aan de hand van data die in de markt steeds meer beschikbaar is en eigen data die wij zélf beschikbaar maken. Zo creëren we informatie waar jij écht iets aan hebt.

Meer inzicht. Zodat je betere beslissingen kunt nemen. Beslissingen waarmee jij het maatschappelijk, organisatorisch én financieel rendement meer in overeenstemming met elkaar kunt brengen. En waar duurzaamheid een grote rol speelt. Brink staat organisaties bij om inzicht te krijgen in hun prestaties en de mogelijkheden voor verbetering. Maar inzicht alleen, is niet genoeg. Wij helpen met de professionalisering van jouw organisatie waardoor je verbeteringen gaat zien in zowel beleid, als de eigen organisatie, als de werkwijze.

Beleid en organisatie  Financial Structures   Portefeuillesturing  Huisvestingsadvies  Project-, Proces- en Programmamanagement  Duurzaamheid  Ontwikkelen en Investeren Maatschappelijke waarde Gebiedsontwikkeling

Wat heb je straks nodig?

Het is essentieel dat je een heldere toekomstvisie hebt. Welke rol is er voor jou weggelegd en welke verantwoordelijkheden, taken en doelstellingen passen daarbij? Opdrachtgevers leggen – even eenvoudig gesteld – de vraag bij ons neer: ‘Wie ben ik en wat heb ik nodig?’ Brink definieert en concretiseert samen met jou de juiste visie en bijbehorende doelen. Dat doen we op diverse schaalniveaus. Voor bedrijven en organisaties. Maar ook op gebiedsniveau voor provincies en gemeenten en op het niveau van de landelijke overheid.

Wat de schaalgrootte ook is. Brink heeft bovendien de deskundigheid en automatiseringstools in huis om aansluitend invulling te geven aan zowel de planvorming en realisatie als het beheer en de exploitatie. We zijn nu eenmaal zeer betrokken bij bouw-, infra- en vastgoedvraagstukken en willen dus ook dat strategieën, beleid en visies ook écht vertaald worden in concrete acties en resultaten.

Beleid en organisatie   Financial Structures   Duurzaamheid   Portefeuillesturing  Huisvestingsadvies  Project-, Proces- en Programmamanagement  Ontwikkelen en Investeren Maatschappelijke waarde

Recente projecten

Recente bijdragen

Meer weten?

Neem contact op