Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Aanbestedingsbegeleiding

De eerste indruk maak je maar één keer. Die maak je dus bij de aanmelding. Met onze ervaring aan opdrachtgevers- én opdrachtnemerszijde maken wij de koppeling tussen wat een opdrachtgever wil lezen en wat een opdrachtnemer kan aanbieden. Wij halen de essentie van de klantvraag naar boven door een zorgvuldige eisenanalyse en zorgen voor een heldere aanbestedingsstrategie die als leidraad geldt voor jouw totale aanbieding. Wij laten je als opdrachtnemer scoren met de sterke en onderscheidende punten die nodig zijn om te winnen, waardoor jij zonder twijfel dé juiste partij voor deze specifieke vraag wordt. Brink vervult graag voor jou de rol van tendermanager, coördinator van de EMVI stukken of projectbeheerser.

Tools voor kostenbepaling en RAW administratie

In de sport verdien je met soms een tweede plaats ook veel respect, kijk naar het Nederlands elftal. In de bouw en Infra telt bij aanbestedingen echter alleen maar goud. Hoe kan je door slimmer inschrijven meer projecten scoren en een goede marge maken? Elke opdrachtnemer kan projecten binnenhalen door als laagste in te schrijven. Omdat je het werk hard nodig hebt, graag een eerste project wilt realiseren voor een nieuwe opdrachtgever, wellicht een fout hebt gemaakt in de calculatie, of locatievoordelen beter kunt benutten dan een ander.

Wat de reden ook is, vaak als laagste inschrijven, creëert een gevaarlijke valkuil voor de bedrijfscontinuïteit. Aannemers die succesvol willen ondernemen in de snel veranderende bouw en civiele techniek, doen er verstandig aan te investeren in de beste tools en innovatie. Ibis tools, van Brink. Door optimaal gebruik te maken van alle projectinformatie, inzet van handige onderleggers en kostenbestanden, een optimale samenwerking met leveranciers en adviseurs en de inzet van BIM, helpen we je snel te komen tot de beste inschrijving.

Integrale projectbeheersing

Projecten worden complexer. Krijgen een grotere omvang. En steeds minder tijd om het voor elkaar te boksen. Tegen – dat kon uiteraard niet uitblijven – lagere kosten. Daarnaast verschuiven door het toepassen van geïntegreerde contracten steeds meer taken van opdrachtgevers naar opdrachtnemers. Integrale projectbeheersing verbindt als een waar zenuwstelsel alle processen aan elkaar en biedt grip binnen het project. Het ‘in de greep houden’ van jouw project is ons op het lijf geschreven. Trefwoorden daarbij zijn natuurlijk: risicomanagement, kwaliteitsmanagement, eisenbeheer en informatiemanagement. Integrale projectbeheersing is een middel voor het beheersen van de risico’s en het aantonen dat gemaakt wordt, wat werd gevraagd. Een kolfje naar de hand van Brink.

Assetmanagement

Dat ‘in de greep houden’ van je bouw- of infraproject gaat met het zogenaamde assetmanagement nog een stap verder. Als assetmanager ben je eigenlijk oppas, studiebegeleider, relatiebemiddelaar, carrièrecoach en estate planner tegelijk. Een lifecycle benadering dwingt nu eenmaal integrale afwegingen af. Ook een relatief simpele exploitatie-technische opgave heeft consequenties voor de komende 25 jaar. Dus tijd voor strategische afwegingen. Slimme keuzes maken. De juiste softwarematige ondersteuning. Optimalisatie van de total cost of ownership (TCO). Vertalen van gegevens uit schouwen en inspecties naar meerjarenonderhoudsplannen en -begrotingen. Naast het bouwen is ook de dienstverlenende taak onderdeel geworden van veel contracten.

Organisatieverandering

We stropen onze mouwen op voor ‘assetmanagement’ en als ‘organisatieverandering’ aan de orde is, rollen we de mouwen nog verder op. Voor de duidelijkheid: Het ‘traditionele’ project verandert. En dus is het de uitdaging om de interne organisatie zó in te richten dat ‘innovatief aanbesteden’ gemeengoed is. Wij vertalen organisatiedoelstellingen naar eisen en wensen aan de bedrijfsvoering. We maken ons druk om structuren en processen, bewegen hemel en aarde om de informatievoorziening en ICT-ondersteuning te laten aansluiten, gaan prat op onze financiële kennis en schuiven alles aan de kant voor de communicatie. We zouden niet anders kunnen: vanuit het middelpunt van de markt zien we nu eenmaal alle ontwikkelingen en daar anticiperen wij dagelijks op.

Designmanagement

Lang niet ieder project doorloopt alle ontwikkelfasen in de traditionele, opeenvolgende stappen. De geïntegreerde (ontwerp)opgave, waarbij fasen op een andere manier in elkaar grijpen, is actueel en daagde ons uit om opnieuw na te denken over onze (project)managementrol. Opgaven worden complexer en vragen een enorme betrokkenheid van steeds meer partijen. Om in dat speelveld te borgen dat de creatieve ontwikkeling van de inhoud (design) in het verlengde ligt van de gestelde (management)doelen is de designmanager geboren. De designmanagers van Brink vinden hun weg tussen de ‘harde’ en ‘zachte’ kanten in jouw project. Dat doen ze door bij tijd en wijle buiten de traditionele management- en advieskaders durven te denken.

Financiering

Publieke en private partijen werken steeds vaker samen om projecten te realiseren. Ook contractvormen met een financieringscomponent (DBFMO of varianten hierop) nemen toe. Voor een opdrachtnemer heeft dit soort projecten grote invloed op zijn bedrijfsvoering en de inrichting van zijn project. Een bekend uitgangspunt voor Brink. Want met onze kennis van bouw en exploitatie – zowel in GWW als in B&U – dragen wij bij aan de juiste projectinrichting en vullen wij samen met jou het technische én financiële deel van de aanbieding in. Wij slaan daarbij voor jou de brug tussen techniek en financiën. Wij vertalen de kostenramingen naar het financieel model, optimaliseren de aanbieding en begeleiden het financieringstraject. Alle facetten hierin beheersen we. Daarbij speelt onze kennis van opdrachtgevers hier natuurlijk een cruciale rol.

Recente Projecten

Actueel