Naar boven

Portefeuillesturing

Of u nu vastgoed heeft als belegging, voor het realiseren van beleidsdoelstellingen of om uw core business onderdak te bieden, u streeft naar een optimaal rendement. Financieel, maatschappelijk of functioneel. Of een combinatie daarvan. Om het maximale uit uw vastgoedportefeuille te halen is professionele portefeuillesturing onontbeerlijk. Weten wat u heeft en hoe het presteert vormt hierbij de basis. Inzicht ontwikkelen in de lange termijn behoefte is de volgende stap. En dan is het de kunst om het (in beginsel) statische vastgoedaanbod af te stemmen op de dynamische vraag. Hoe u een flexibele portefeuille creëert, die ook overmorgen nog past bij uw doelstellingen? Niet eenvoudig. Dus vraag het Brink Management / Advies. Wij hebben vaker met dit bijltje gehakt en doen niets liever dan onze tanden zetten in uw vastgoedportefeuille.

Exploitatiemanagement

In de gebruiksfase van het vastgoed zien we vaak dat wat er op operationeel niveau wordt uitgevoerd niet aansluit bij wat er op strategisch niveau is bedacht. Met exploitatiemanagement verbinden we bij Brink de strategische en de operationele kanten van vastgoed met elkaar. Zie het maar als het huwelijk waarin je het beste voor hebt met de vastgoedportefeuille die je beheert. Op strategisch vlak kijken we naar het beleid, de langetermijnvisie en zijn we bezig met portefeuillesturing. Op operationeel vlak kijken we naar de dienstverlening en de samenwerking met de markt die daar het beste bij past. We koppelen vraagstukken die spelen op het niveau van algemeen management aan operationele beslissingen die het vastgoed direct raken. Wie kan daar nu beter in adviseren dan de partij die er inmiddels openlijk voor uitkomt heimelijk verliefd te zijn op vastgoed.