Naar boven

Portefeuillesturing

Of u nu vastgoed heeft als belegging, voor de sociale huisvesting of om uw core business onderdak te bieden, u streeft naar een optimaal rendement. Financieel, maatschappelijk of functioneel. Of een combinatie daarvan. Om het maximale uit uw vastgoedportefeuille te halen is professionele portefeuillesturing onontbeerlijk. Weten wat u heeft en hoe het presteert vormt hierbij de basis. Inzicht ontwikkelen in de lange termijn behoefte is de volgende stap. En dan is het de kunst om het (in beginsel) statische vastgoedaanbod af te stemmen op de dynamische vraag. Hoe u een flexibele portefeuille creëert, die ook overmorgen nog past bij uw doelstellingen? Niet eenvoudig. Dus vraag het Brink Management / Advies. Wij hebben vaker met dit bijltje gehakt en doen niets liever dan onze tanden zetten in uw vastgoedportefeuille.

Kostenadvisering

Het is wellicht wel te vergelijken met wiskunde, als je je bedenkt dat er daarnaast ook nog zoiets bestaat als ‘hogere’ wiskunde. Naast de inschakeling van ons ‘Kosten- en kwaliteitsadvies’ wordt ook onze ‘Cost Engineering’ veelvuldig ingezet. De eerste biedt op reactieve basis heldere inzichten in de cijfers. Onmisbaar. De tweede houdt op proactieve wijze uw project binnen de financiële kaders. Misschien wel onmisbaarder. Binnen onze expertise Kostenadvisering passen we beide vormen toe. Zowel voor GWW als B&U. We kijken hierin naar alle bouwfasen. We passen onze kennis toe voor zo goed als alle vastgoedtypen en bij complete gebiedsontwikkeling. En we belichten de kosten op elk niveau. Van bouw tot exploitatie. En van leges tot inrichting.