Naar boven

Integrale projectbeheersing

Ook bij ons gaat het hart sneller kloppen bij de vastgoedvraagstukken die we tegen het lijf lopen (die zijn in ons geval trouwens ongeveer voor de helft specifiek infra gerelateerd). Binnen Brink verbindt de Vakgroep Integrale Projectbeheersing, als een waar zenuwstelsel, alle processen aan elkaar. En zorgt ervoor dat er op het juiste moment, door de juiste partij, de juiste actie wordt ondernomen. Dat doen we voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, voor collega’s. We richten niet alleen de processen hiervoor in, maar nemen uw organisatie aan de hand om ze structureel in te bedden. Wij brengen het meest complexe, terug tot het uiterst simpele. Met de perfecte balans tussen strategisch en operationeel. Want van chaos maken we structuur en geven het inzicht en overzicht dat dit oplevert, terug aan de klant. Zodat ú ermee verder kunt. Heimelijk verliefd op vastgoed. Hartstochtelijk beheerst.

Exploitatiemanagement

In de gebruiksfase van het vastgoed zien we vaak dat wat er op operationeel niveau wordt uitgevoerd niet aansluit bij wat er op strategisch niveau is bedacht. Met exploitatiemanagement verbinden we bij Brink de strategische en de operationele kanten van vastgoed met elkaar. Zie het maar als het huwelijk waarin je het beste voor hebt met de vastgoedportefeuille die je beheert. Op strategisch vlak kijken we naar het beleid, de langetermijnvisie en zijn we bezig met portefeuillesturing. Op operationeel vlak kijken we naar de dienstverlening en de samenwerking met de markt die daar het beste bij past. We koppelen vraagstukken die spelen op het niveau van algemeen management aan operationele beslissingen die het vastgoed direct raken. Wie kan daar nu beter in adviseren dan de partij die er inmiddels openlijk voor uitkomt heimelijk verliefd te zijn op vastgoed.