Naar boven

Exploitatiemanagement

In de gebruiksfase van het vastgoed zien we vaak dat wat er op operationeel niveau wordt uitgevoerd niet aansluit bij wat er op strategisch niveau is bedacht. Met exploitatiemanagement verbinden we bij Brink de strategische en de operationele kanten van vastgoed met elkaar. Zie het maar als het huwelijk waarin je het beste voor hebt met de vastgoedportefeuille die je beheert. Op strategisch vlak kijken we naar het beleid, de langetermijnvisie en zijn we bezig met portefeuillesturing. Op operationeel vlak kijken we naar de dienstverlening en de samenwerking met de markt die daar het beste bij past. We koppelen vraagstukken die spelen op het niveau van algemeen management aan operationele beslissingen die het vastgoed direct raken. Wie kan daar nu beter in adviseren dan de partij die er inmiddels openlijk voor uitkomt heimelijk verliefd te zijn op vastgoed.

Aanbesteden en contracteren

Als je iets leuk vindt, als je er een glimlach van krijgt, dan betekent dat vaak dat je er op z’n minst ook redelijk goed in bent. Wij krijgen bij Brink Management / Advies vaak een glimlach als we bezig zijn met contracten en aanbestedingstrajecten. Voor aanbestedende diensten én private opdrachtgevers. Wederzijds vertrouwen en samenwerken is het allerhoogste goed. Daarvoor heb je heldere procedures en duidelijke afspraken nodig, vastgelegd in goede contracten. Een juiste verdeling (of bundeling) van taken, verantwoordelijkheden, risico’s en prikkels is noodzakelijk om de best mogelijke samenwerking te organiseren. Voelt u de glimlach al opkomen? Wij wel. Brink luistert, schakelt en verbindt om de eisen en verwachtingen van opdrachtgevers te koppelen aan de markt.