Naar boven

Kostenadvisering

Het is wellicht wel te vergelijken met wiskunde, als je je bedenkt dat er daarnaast ook nog zoiets bestaat als ‘hogere’ wiskunde. Naast de inschakeling van ons ‘Kosten- en kwaliteitsadvies’ wordt ook onze ‘Cost Engineering’ veelvuldig ingezet. De eerste biedt op reactieve basis heldere inzichten in de cijfers. Onmisbaar. De tweede houdt op proactieve wijze uw project binnen de financiële kaders. Misschien wel onmisbaarder. Binnen onze expertise Kostenadvisering passen we beide vormen toe. Zowel voor GWW als B&U. We kijken hierin naar alle bouwfasen. We passen onze kennis toe voor zo goed als alle vastgoedtypen en bij complete gebiedsontwikkeling. En we belichten de kosten op elk niveau. Van bouw tot exploitatie. En van leges tot inrichting.

Contractmanagement en directievoering

Wij zijn uw contractmanager. Of het nu gaat om een traditionele opgave, een bestek op basis van de UAV (directievoering) of een geïntegreerd contract op basis van de UAV-GC. We kennen het contract en de algemene voorwaarden zo ongeveer uit ons hoofd. Zelfs de Engelse variant NEC3. Misschien nog wel belangrijker: het succes van het project ligt in het samenwerken. Bij elke contractvorm mag uw rol dan anders zijn, wij zijn in alle gevallen uw partner die waakt over uw ambities. De contractmanagers van Brink Management / Advies zijn gedreven professionals die met liefde voor het vak controleren, maar juist met nog meer liefde proactief het beste eindresultaat voor elkaar willen krijgen.