Naar boven

Contractmanagement en directievoering

Wij zijn uw contractmanager. Of het nu gaat om een traditionele opgave, een bestek op basis van de UAV (directievoering) of een geïntegreerd contract op basis van de UAV-GC. We kennen het contract en de algemene voorwaarden zo ongeveer uit ons hoofd. Zelfs de Engelse variant NEC3. Misschien nog wel belangrijker: het succes van het project ligt in het samenwerken. Bij elke contractvorm mag uw rol dan anders zijn, wij zijn in alle gevallen uw partner die waakt over uw ambities. De contractmanagers van Brink Management / Advies zijn gedreven professionals die met liefde voor het vak controleren, maar juist met nog meer liefde proactief het beste eindresultaat voor elkaar willen krijgen.

Exploitatiemanagement

In de gebruiksfase van het vastgoed zien we vaak dat wat er op operationeel niveau wordt uitgevoerd niet aansluit bij wat er op strategisch niveau is bedacht. Met exploitatiemanagement verbinden we bij Brink de strategische en de operationele kanten van vastgoed met elkaar. Zie het maar als het huwelijk waarin je het beste voor hebt met de vastgoedportefeuille die je beheert. Op strategisch vlak kijken we naar het beleid, de langetermijnvisie en zijn we bezig met portefeuillesturing. Op operationeel vlak kijken we naar de dienstverlening en de samenwerking met de markt die daar het beste bij past. We koppelen vraagstukken die spelen op het niveau van algemeen management aan operationele beslissingen die het vastgoed direct raken. Wie kan daar nu beter in adviseren dan de partij die er inmiddels openlijk voor uitkomt heimelijk verliefd te zijn op vastgoed.