Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Vastgoedportefeuille

De (maatschappelijke) vastgoedportefeuille van een lagere overheid dient vaak verschillende belangen. Naast het financieel efficiënt managen van de vastgoedportefeuille is – hoe kan het ook anders – de maatschappelijke waarde van essentieel belang. Daar bovenop staan de lagere overheden voor een enorme verduurzamingsopgave. Routekaarten, warmteplannen, duurzaamheidsstrategieën en wet- en regelgeving die in ontwikkeling is. Het vastgoed huisvest naast de ambtelijke organisatie tevens functies zoals onderwijs, sport of welzijnsvoorzieningen.

Brink snapt dit als geen ander en heeft veel ervaring met het opstellen van portefeuillebeleid en portefeuilleplannen en het bepalen van de maatschappelijke waarde van ontwikkelingen of objecten. Ook begeleiden wij overheden bij het uitvoeren van deze plannen. Wij kennen het terrein. Wij zien wat er speelt. We zijn in staat om op begrijpelijke wijze inzicht in en grip op de prestaties van jouw vastgoedportefeuille te verschaffen. Wij vertalen daarbij de strategische koers naar pragmatische beslissingen.

Beleid en organisatie

Brink helpt lagere overheden om gedegen vastgoedbeleid te maken, passend bij de organisatiedoelstellingen. En zeker ook passend bij de regierol die gemeenten bijvoorbeeld hebben ten aanzien van de verduurzaming. Zo helpen wij gemeentelijke vastgoedorganisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken. Verder te professionaliseren, op weg naar het verbeteren van het maatschappelijk, financieel en organisatorisch rendement.

Decentralisatie van rijksoverheidstaken, regionale samenwerkingsinitiatieven of gemeentelijke herindelingen. Stuk voor stuk actuele ontwikkelingen met een grote impact. Vaak komt daar nog een forse bezuinigingstaakstelling bij. Niet makkelijk om in zo’n context de juiste beleidsmatige én organisatorische keuzes te maken. Maar zeker wel te doen. Met de beleidsmatige en organisatorische hulp van Brink.

Verduurzaming

Veel gemeenten die we spreken zijn al hard bezig met duurzaamheid. Ben je hiervoor verantwoordelijk bij een gemeente dan herken je dit ongetwijfeld. Wij zien gemeenten op lokaal niveau aan de slag met het vormgeven van de energietransitie om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 energieneutraal is. Veel van die gemeenten hebben daar een flinke kluif aan. Vaak zijn capaciteit, budget en specifieke kennis de randvoorwaarden die bepalen hoe het verduurzamingstraject verloopt. Soms moet je als gemeente of woningcorporatie gewoon beginnen met de verduurzaming van één pand. Als testcase en voorbeeld voor de rest van de portefeuille. Andere gemeentes beschikken al over energielabels voor een deel van hun vastgoed. Maar vaak niet voor alles. Het is dus rijp en groen door elkaar. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in het verduurzamingspotentieel. Wat is de huidige staat? Welke wettelijke verplichtingen zijn er? En welke duurzaamheidsambities wil je zelf waarmaken?

De complexe uitdaging die ‘duurzaamheid’ heet, knippen we op in kleinere, veel overzichtelijker trajecten. We maken het heel praktisch. Zo helpen wij jou met het opstellen en ondersteunen bij de verduurzamingsstrategie, oftewel de routekaart. De routekaart zorgt ervoor dat je weet wat jouw ambitie is, wat de verduurzamingsopgave kost, wat je gaat bereiken en hoe jouw planning er in de komende jaren uitziet. We zorgen ervoor dat duurzaamheid passend in jouw vastgoednota of portefeuille-strategie kan worden opgenomen. Omdat we snappen hoe bestuurlijke besluitvorming werkt. En dus meedenken over een goede balans tussen proces, financiën en capaciteit. We stellen samen met jou de energielabels op en geven je hierbij advies op maat. We helpen je met duurzame business cases, plannen een heel handig uitvoeringsprogramma voor je in en geven je grip en overzicht op jouw portefeuille met ons beproefd duurzaamheidsdashboard.

Gebiedsontwikkeling

Lagere overheden zijn vaak actief in gebiedsontwikkeling, vroeger of later altijd in samenwerking met marktpartijen. Vanuit onze jarenlange ervaring in het opzetten en contracteren van gebiedsontwikkelingen adviseren wij veel gemeenten. Bijvoorbeeld door het bepalen van de haalbaarheid en het richting geven aan de (financiële) optimalisatie van plannen. Bij het aantonen van de haalbaarheid van een project beginnen bij ons meestal de vlinders in de buik te kriebelen. Wij helpen bijvoorbeeld bij het verder concretiseren van plannen in een ontwikkel- en samenwerkingsstrategie, zodat de onderhandelingen en contractering met marktpartijen soepel kan plaatsvinden. Met begrip van de diverse belangen en wet- en regelgeving.

Lees meer gebiedsontwikkeling.

Bouwprojectmanagement

Lagere overheden zijn continu in verandering. Deze veranderingen leiden ook tot wijzigende huisvestingsbehoeften. Vaak kunnen deze simpel worden opgelost. Met soms één of meerdere noodzakelijke ingrepen. Sloop, herontwikkeling, transformatie of nieuwbouw: Brink voert graag het proces- en projectmanagement uit bij dit type opgaven. Niet alleen omdat het ons vak is, maar ook omdat we vanuit onze positie in het middelpunt van de markt, zeer snel de juiste verbindingen kunnen leggen tussen alle partijen die in deze opgaven aangesloten moeten worden. En blijven. Voor een gemeente bijvoorbeeld, een geruststellende gedachte.

Aanbesteden en contracteren

Voor lagere overheden is aanbesteden vaak een spannend traject. Projecten spelen zich bijna altijd af in een politieke context. Dat geeft dit soort opgaves vaak een extra dimensie. Het doolhof van regeltjes en jurisprudentie waar we dan vaak tegenaan lopen hebben we niet zelf verzonnen, maar kennen we gelukkig op ons duimpje. We loodsen aanbestedende diensten daar doorheen en halen een optimale prijs-kwaliteitverhouding uit de markt. Boven of onder de aanbestedingsdrempels. Als onderdeel van een bouwmanagementopgave of als aparte dienstverlening. Betrouwbaarheid en het pakken van kansen zijn daarbij sleutelbegrippen.

Recente Projecten

Actueel