Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Sturing en stuwing

We zeggen het niet voor niets: ‘Vanuit het hart kunnen wij sturing geven en de beste ontwikkelingen stuwing geven. Ervoor zorgen dat gedaan wordt wat gedaan moet worden.’ Bouworganisatieadvies. Onze kennis van contractvoorwaarden. Aanbestedingsstrategieën. We staan jou bij met onze kennis van bouw- en investeringskosten.

We brengen evenwicht tussen de strategische doelen en jouw vastgoed. We ondersteunen je met de software waar het merendeel van de sector de ramingen en begrotingen mee maakt. En specifiek voor GWW bieden we de automatisering voor het schrijven van RAW-bestekken. We geven sturing aan jouw portefeuille. Beheersen projecten op integrale wijze.

Aanbesteden en contracteren   Contractmanagement en directievoering   Financial Structures   Huisvestingsadvies  Integrale projectbeheersing   Kostenadvisering  Project-, Proces- en Programmamanagement  Duurzaamheid Portefeuillesturing  Calculeren  Specificeren  Ontwikkelen en Investeren  Gebiedsontwikkeling

Optimaal resultaat

Met al onze kennis, vakkundige ondersteuning en producten vertalen we het beleid en de strategie waarvoor gekozen is, naar concrete plannen. En realiseren ze, samen met jou. Strategische doelen zijn er om gehaald te worden. Beleid is er om uitgevoerd te worden. Een vak apart. En zoals Brink het heeft georganiseerd, wel tien à vijftien vakken apart.

We zetten ze in samenhang in voor een ruimtelijk goede, integrale oplossing. Met al die expertises en producten bij elkaar houden we overigens continu in de gaten of wat we gezamenlijk aan het bouwen zijn, na oplevering ook efficiënt en duurzaam beheerd en geëxploiteerd kan worden.

Aanbesteden en contracteren  Calculeren  Duurzaamheid  Contractmanagement en directievoering  Financial Structures   Huisvestingsadvies   Integrale projectbeheersing   Kostenadvisering   Project-, Proces- en Programmamanagement  Portefeuillesturing   Specificeren

 

Recente projecten

Recente bijdragen

Meer weten?

Neem contact op