Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Vastgoedstrategie, huisvesting en werkplekconcepten

Wij zijn gek op totaalplaatjes. In strategieadvies dagen wij de organisatie niet alleen uit om na te denken over de huidige huisvesting in relatie tot de toekomstige organisatiestrategie, maar ook de wijze waarop mensen, middelen en processen op elkaar worden afgestemd. Voor reguliere kantooromgevingen en complexe R&D-omgevingen. Wij brengen zaken in perspectief en tonen de samenhang en afhankelijkheden. Steeds vaker krijgen wij ook de vraag hoe huisvesting het best kan worden ingezet voor de organisatie en haar medewerkers. Om de productiviteit te verhogen, het imago te verstevigen, de cultuur te stimuleren. Steeds vaker maken wij dan helder dat in onze visie de bedrijfscultuur en werkprocessen centraal staan.

Zo werken we ook met Corporate Real Estate Management (CREM) organisaties; de afdeling die erop toeziet dat gebouwen en terreinen optimaal worden ingezet voor het bedrijf, haar medewerkers en het primair proces. Brink houdt hen een spiegel voor. Met als doel: efficiencyverhoging van het vastgoed(management) en een betere inzet van het vastgoed als bedrijfsmiddel. Denk bij dit laatste ook zeker aan de kracht die juiste huisvesting heeft in de bijdrage om als werkgever in de ‘war on talent’ een aantrekkelijke werkomgeving met optimaal werkklimaat te bieden. Oftewel, ben jij als werkgever verleidelijk genoeg?

Lees meer over R&D-omgevingen

Hospitality en facilities

We weten dat de focus op de ‘core business’ de trend is. En daarmee het uitbesteden van hospitality en facilitaire diensten ook. Dat is echter geen sinecure. Want terwijl de strategische activiteiten bij de organisatie zelf blijven en de operationele activiteiten kunnen worden uitbesteed, is daar tussenin het verschil te maken. Hier bevinden zich de tactische activiteiten, die uiteindelijk het niveau van de dienstverlening bepalen. Niet gek dus, dat Brink juist bij een gedegen overdrachtsperiode stilstaat. Waarin de dienstverlener bekend moet raken met de typische kenmerken van de klant en met de scope en reikwijdte van de over te nemen werkzaamheden.

Meetbaar maken van jouw duurzaamheidsambities; certificering

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt geworden. Door onder meer de klimaatafspraken in Parijs en in het Energie-akkoord in Nederland schuift de regelgeving voor gebouwen in hoog tempo op. Wij helpen met het formuleren en vertalen van jouw duurzaamheidsambitie naar maatregelen en desgewenst het certificeren van jouw vastgoed o.b.v. in Nederland op de markt zijnde duurzaamheidslabels (het energielabel, GreenCalc+, GPR Gebouw en BREEAM-nl).

Brink Software biedt de volgende producten aan ter ondersteuning: BIM-meetstaten, BIMsync, IBIS-MAIN, IBIS-TRAD, IBIS4FieldView, IBIS4Projects, IBIS4Risk en IBIS4SSK

Lees meer over Ibis producten

Actueel

Recente Projecten