Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Haalbaarheid

Eén van de leukste dingen vinden wij het analyseren van de haalbaarheid van vraagstukken. Of het nu gaat om het bepalen van de kosten bij de vervanging van kozijnen, de integrale haalbaarheid van sloop-nieuwbouw van een woonwijk, of de business case van bijvoorbeeld tijdelijke wooneenheden, Brink brengt het zuiver in beeld voor je. Heeft oog voor de verschillende aspecten en bekijkt de vraag vanuit meerdere (stakeholder)perspectieven. Wij maken moeilijke dingen helder en transparant, zodat jij gefundeerd kunt kiezen.

Finance

Vastgoed en financiering hebben soms een haat-liefde verhouding. Zonder geld geen stenen. Voor sociale huurwoningen biedt de WSW-borging vaak de toegang tot kapitaal. We kunnen je daar alles over vertellen. Onder meer dat een gezonde solvabiliteit en rentabiliteit voorwaarden zijn. Maar je kunt ook bij ons voor advies terecht als je niet-DAEB bezit hebt of de financiële risico’s van jouw portefeuille in kaart wilt brengen. Jouw projecten vertalen wij in business cases en jouw portefeuillestrategie vertalen wij in meerjarenramingen. Hiermee hebben jij en jouw financiers inzicht in de betaalbaarheid en financierbaarheid van jouw vastgoedambities.

Assetmanagement en portefeuillesturing

Het optimaliseren van de vastgoedportefeuille staat centraal bij assetmanagement. Het bepalen van strategisch voorraadbeleid en daar uitvoering aan geven, dat klinkt eenvoudig, maar het is een complex samenspel van vele belangen. Kunnen we investeren in leefbaarheid? In nieuwbouw? Is het mogelijk de portefeuille te verduurzamen maar tegelijkertijd de huren gematigd te laten stijgen? Met tools en scherpe inzichten is er nog veel te verbeteren in de vastgoedprestaties van corporaties. Sturen op een financieel gezonde portefeuille én woningen betaalbaar houden is de uitdaging. Wij adviseren bij het opstellen van het beleid, een concreet uitvoeringsprogramma of het realiseren van onderdelen daarvan.

Geïntegreerde contracten en functioneel specificeren

De rollen veranderen. Samenwerken en risicobeheersing is het devies. Brink helpt projecten te realiseren. We helpen je in jouw opdrachtgeversrol bij de uitbesteding aan de meest uiteenlopende opdrachtnemers. Geïntegreerde opgaven vragen om andere contracten en een andere houding van zowel opdrachtnemer als woningcorporatie.

We begrijpen jouw ambitie en adviseren je bij de keuze van de juiste samenwerkings- en contractvorm. Daarbij formuleren wij jouw vraag, selecteren de juiste samenwerkingspartners, borgen de te leveren kwaliteit en bewaken het budget. Geen directievoering, maar toetsing en acceptatie. Geen bestek en tekeningen, maar een functionele vraagspecificatie. Door onze plek in de sector – strategisch in het midden – hebben we zicht op alle ontwikkelingen en partijen. En dat is voor jou een voordeel.

Duurzaamheid en onderhoud

De Standaard en Nul op de meter. Dat zijn veel gehoorde ambities in de corporatiesector. Óns spreekt het aan, een gezonde combinatie van planmatig onderhoud en duurzaamheidsinvesteringen. Wij kijken altijd naar de investeringen én naar de exploitatie. Beperken van de CO2-uitstoot en huurders beschermen tegen hoge energielasten staan daarbij centraal. Maar uiteraard moet het ook voor de corporatie allemaal te bekostigen zijn.

Wij geven jou – onder meer met Artificial Intelligence – inzicht in de onderhoudsconditie van jouw bezit, richten jouw onderhoudssoftware in, combineren dit door de inzet van slimme tools met jouw strategie en doelstellingen. En verwerken dit in je duurzame onderhouds- en investeringsbegroting. Wij helpen jou om de koers uit te zetten en deze te realiseren. Wij zijn namelijk nogal gedreven. Met het hoofd boven de wolken om verder te kijken, maar altijd met twee voeten op de grond. Juist als het om betaalbaar duurzaam vastgoed gaat.

Recente Projecten

Actueel