Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Strategische onderhoudsvisie

Vastgoed en infrastructurele assets moeten we laten werken zoals het is bedacht. Onze advisering over kosten is hier bijvoorbeeld van groot belang. Met de juiste beheer- en exploitatiekosten houden we de lange termijn in de gaten. We hebben een uitgesproken mening over wat een strategische onderhoudsvisie zoal moet behelzen. Waar begin je? Wat staat erin? Wat leg je vast? We analyseren jouw vastgoeddata en relevante andere data, maken de actuele prestaties inzichtelijk én geven een doorkijk naar de toekomst.

Gebruik van de juiste software speelt ook hier een grote rol. Met onze gespecialiseerde Ibis tools kan jij zelfs al tijdens de ontwerpfase van een project inzicht krijgen in de onderhoudskosten waar je later mee te maken krijgt. Bovendien proberen we bij Brink toekomstig vernuft altijd naar de realiteit van nu te trekken. Zo ontstaan nieuwe oplossingen, waarbij data gekoppeld aan vastgoed en infra assets nieuwe inzichten gaan geven.

Aanbesteden en contracteren   Beleid en organisatie   Calculeren   Exploitatiemanagement   Financial Structures   Huisvestingsadvies   Integrale projectbeheersing   Kostenadvisering  Project-, Proces- en Programmamanagement

Het échte samenwerken

Hoe zijn de huidige contracten met jouw leveranciers ingericht? Hoe flexibel ben je? Zijn afspraken dichtgetimmerd of heb je nog bewegingsvrijheid indien de situatie vraagt om op of juist af te schalen? Het is niet voor niks dat Brink de rol van de beheerorganisatie als doorslaggevend betitelt. We brengen op deze manier de behoeftes van de gebruikers en de daadwerkelijke dienstverlening van de assets bij elkaar.

Het échte samenwerken van opdrachtgever en opdrachtnemer wordt in deze fase vastgelegd. Bezegeld. Zodat de operationele kanten verbonden blijven met de strategische kanten. We zijn de hele tijd aan het inzoomen en uitzoomen. Zodat ook het beleid en de strategie waarvoor gekozen is, waar nodig bijgesteld kunnen worden.

Aanbesteden en contracteren   Beleid en organisatie   Calculeren   Exploitatiemanagement   Financial Structures  Project-, Proces- en Programmamanagement  Huisvestingsadvies   Integrale projectbeheersing   Kostenadvisering

Recente projecten

Recente bijdragen

Meer weten?

Neem contact op