Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Uitsluiting aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door Brink met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Brink behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Brink is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade, storingen of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door Brink. Tevens aanvaardt Brink geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens informatie of reclame, verstrekt via de website. Brink aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Brink garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Brink aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Vragen over onze website?

Neem contact op