Woningmarkt, urgenter dan ooit

Persoonsgegevens

Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het verrichten van onze dienstverlening en/of het kunnen onderhouden van persoonlijk contact met u. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u online contact zoekt, waaronder via onze online velden of formulieren of per email. Ook verwerken wij de door u verstrekte gegevens om uitvoering te kunnen geven aan een met u gesloten overeenkomst of voor marketingdoeleinden.

Opslag(termijn)

Uw gegevens worden vervolgens door ons opgeslagen en veilig bewaard zolang dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met u als klant van Brink of zolang wij uw gegevens nodig hebben voor marketingactiviteiten.

Inzage, aanpassing, bezwaar

U kunt ons altijd verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt aan u toe te sturen. Indien u uw persoonlijke gegevens wilt aanpassen, corrigeren of verwijderen, laat dit ons dan per e-mail weten via contact@brink.nl. Verder heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het onverhoopt niet eens bent met de wijze waarop wij volgens u zijn omgegaan met uw persoonsgegevens.

Aanpassen / uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Verstrekken aan derden

Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is om uw aanvraag in behandeling te nemen of aan een derde partij die ons ondersteunt bij onze marketingactiviteiten. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan een overheidsorgaan, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Onze website maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Omdat de analytische cookies zijn geanonimiseerd, vragen wij niet actief om uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Wij kunnen u namelijk niet persoonlijk identificeren wanneer u onze website bezoekt.

Functionele cookies

Functionele cookies gebruiken we om uw voorkeuren als bezoeker van onze website te registreren en te onthouden. Dit zorgt ervoor dat u uw voorkeuren niet steeds opnieuw hoeft aan te geven.

Cookie Leverancier Opslagperiode Omschrijving
wordpress_test_cookie Brink Management / Advies Wanneer de browsersessie eindigt. Deze cookie van WordPress controleert of uw browser cookies ondersteunt.
cookieconsent_status Brink Management / Advies 1 jaar Deze cookie slaat uw voorkeur op m.b.t. het tonen van de cookiemelding.
alert_banner_dismissed Brink Management / Advies 28 dagen Deze cookie houdt bij of u de paarse banner bovenaan de pagina hebt weggeklikt.

Analytische cookies

Analytische cookies zetten we in om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we de functionaliteit en effectiviteit kunnen blijven verbeteren. De software die we hiervoor gebruiken is Google Analytics. Met Google Analytics kunnen we bijvoorbeeld meten welke pagina’s er worden bezocht en op welke links er wordt geklikt.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Alle gegevens worden anoniem verwerkt, niet gedeeld met derden en niet gebruikt voor andere diensten van Google. Omdat de cookies zijn geanonimiseerd, kunnen wij u niet persoonlijk identificeren wanneer u onze website bezoekt.

Cookie Leverancier Opslagperiode Omschrijving
_utma Google Analytics 2 jaar Deze cookie wordt ingezet om gebruikers en sessies van elkaar te onderscheiden.
_utmz Google Analytics 6 maanden Deze cookie wordt gebruikt om te controleren via welke weg u onze website bezoekt.
_ga
_gid
Google Analytics 2 jaar Deze cookies worden gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
_gat Google Analytics 10 minuten Deze cookie wordt gebruikt om verzoeken naar het Google Analytics Platform te reguleren.

Cookies aanpassen & verwijderen

Als u niet wilt dat wij cookies plaatsen op uw apparaat, dan kunt u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. U moet de instellingen van elke browser en elk apparaat afzonderlijk aanpassen.

Voor mobiele telefoons en tablets:

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt in Nederland vanaf 25 mei 2018 de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Deze wet vervangt de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (Wbp).

Welke rechten heeft u?

U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Binnen uiterlijk vier weken ontvangt u dan een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of uw gegevens aan te vullen. Als u vindt dat uw persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kunt u ons dat ook laten weten.

Vragen & Inlichtingen

Heeft u vragen over dit cookiereglement of wenst u meer informatie over uw persoonsgegevens te ontvangen? Neem dan contact op met Brink door een e-mail te sturen naar contact@brink.nl.

Wijziging van het cookiereglement

We kunnen dit cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. De laatste wijziging was op 12 september 2018.

Vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Neem contact op