Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Groeien met grenzen

De gebouwde omgeving in Nederland groeit, moet groeien. We hebben meer woningen nodig, moeten anders gaan samenwerken en de financieringsmodellen zijn niet langer houdbaar. Maar: we lopen tegen grenzen aan. De grenzen van onze grondstoffen, onze ruimte, wat we als mens aankunnen en de draagkracht van onze planeet.

Hoe gaan we dat samen aanpakken in Nederland? Wat zijn de mogelijke toekomstscenario’s en welke aanbevelingen moeten er komen? Hoe kan de gebouwde omgeving op een verantwoorde manier groeien met grenzen? Binnen dit thema onderzoeken we samen met de sector de urgente wicked problems die van invloed zijn op de gebouwde omgeving en leefbaarheid in ons land. Omdat we geloven dat we alleen door open samenwerking en het bundelen van expertises tot de vernieuwing komen die zo hard nodig is.

Lees mee. Denk mee. Doe mee.

Stad van de toekomst

De wereld om ons heen is altijd in beweging. Grote, zogezegde, transities vinden plaats. Ruimtelijk gebeurt er een hoop. Sociaal gezien staat de maatschappij niet stil. En wij, als bevolking, veranderen continu. We zijn met steeds meer, onze samenstelling verandert en ons gedrag verandert met ons mee. Factoren die allemaal van grote invloed zijn op de verstedelijking. Zo is er een steeds grotere vraag naar woningen en moeten belangrijke thema’s als mobiliteit, verduurzaming, klimaatadaptatie en binnenstedelijke verdringing, stuk voor stuk hun plekje in het geheel weten te vinden. Want allemaal zijn ze van belang. Voor onze leefbaarheid. Onze toekomst. Maar hoe krijg je dat voor elkaar, zo’n duurzame, leefbare stad?

Samen met haar opdrachtgevers zoekt Brink naar slimme en innovatieve oplossingen om de ‘Stad van de toekomst’ te realiseren. En we zijn ervan overtuigd dat dit om een benadering vraagt die gebiedsoverstijgend is. Alleen dan kun je het gehele plaatje zien namelijk. En wat wij in ieder geval zeker weten, is dat bepaalde systemen en processen deze Stad van de toekomst niet meer verder helpen. Dat verschillende beleidsthema’s, zoals mobiliteit en klimaatadaptatie, niet langer meer afzonderlijk benaderd moeten – of zelfs kunnen – worden. Brink helpt hierbij, bij dat hele plaatje zien. Bij een integrale benadering van iets dat ons allemaal aangaat, door slim gebruik te maken van nieuwe technologieën en de juiste data.

Circulariteit

Als wij onze planeet gezond willen houden en wij er nog, voor heel lang, net zo gezond op willen rondlopen, zullen we er anders mee om moeten springen. Onze ecologische footprint zal kleiner moeten. En de gebouwde omgeving zullen we duurzamer moeten inrichten. Misschien wel extra relevant voor de bouwsector. Want als grootste grondstofgebruiker, wordt circulariteit – en daarmee circulair bouwen – voor steeds meer organisaties noodzaak. En een steeds breder gedragen gedachtengoed.

Zo’n duurzame transitie is inmiddels onontkomelijk. De opgaven staan niet op zichzelf, maar vragen om een integrale aanpak. Het vraagt om nieuwe kaders, nieuwe processen en nieuwe ambities. En het vraagt om mensen die niet bang zijn om nieuwe stappen te zetten. Dat kan nog wel eens een groot agendapunt lijken voor veel organisaties. Bij circulariteit voelen we toch vaak een ‘alles of niets’ benadering. Waar begin je in dat hele proces? Hoe zet je die eerste stap? Brink helpt jou en deze organisaties graag om samen stapsgewijs de toekomst in te gaan.

Digitalisering

We verschuiven steeds meer naar een ‘op informatie gebaseerde’ sector. Het tempo van deze ontwikkelingen verloopt met bijna lichtsnelheid. En daarin willen we – als kloppend hart van bouw, infra en vastgoed – voorop blijven lopen. Dus moeten we blijvend stappen maken. Processen anders inrichten. Slim gebruik maken van technologie en informatie. Digitalisering helpt ons om de toekomstige marktvraag te begrijpen en tot oplossingen te komen. Door het vinden, analyseren en benutten van de juiste informatie, kunnen we veel beter advies geven. We kunnen er betere keuzes door maken. En complexe projecten worden veel beter beheersbaar.

Naast het benutten van vastgoeddata, zetten we AI-analyse tools in en passen specifieke userinterfaces en software toe. Zo ontwikkelden we een Brink data-lake en zetten we actief data-science in. We ontwikkelen zelfs serious games en beeldherkenningssoftware. De markt inspireren, daar worden we blij van. Om samen te werken aan de uitdagingen van de toekomst.

Lees meer over datagedreven werken

Duurzaamheid

Duurzame technieken ontwikkelen zich razendsnel en ook wetgeving en beleid gaan daarin mee. Gezamenlijk werken we toe naar een duurzame omgeving. En een duurzaam – gebouwde – omgeving. Want een duurzaam gebouw is tegenwoordig de standaard. De energietransitie hierbij is een belangrijke opgave. Een uitdaging die wij bij Brink graag aangaan. Dat begint met de basis: hoe duurzaam is jouw huisvesting? Wat is ervoor nodig om de duurzame doelstellingen in 2050 met jouw vastgoedportefeuille te behalen? Ben jij klaar voor de energietransitie? Bij ons gaat het hart sneller kloppen als we deze vraagstukken mogen aanpakken. Een visie en strategie is als punt op de horizon essentieel. Inzicht in technische oplossingen en innovaties vormen de volgende stap. Om vervolgens een concreet integraal plan te maken dat naast duurzaam, óók financieel haalbaar is en past bij het gebruik. Brink levert maatwerk-advies waarbij op gebouwniveau alle duurzame mogelijkheden gedetailleerd in kaart worden gebracht. Wij helpen zelfs samenwerkende partijen om de verduurzaming van een gebouw op te schalen naar de verduurzaming van een heel gebied. Want duurzaamheid draait voor ons niet alleen om energiebesparing of CO2 reductie; het gaat vooral om het vinden van een optimale aanpak die bij jou past.

Duurzaamheid