Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Stad voor steeds minder mensen toegankelijk

Het lukt steeds minder mensen om deel te nemen aan het stedelijk leven. Woningen zijn moeilijk te vinden en duur, en verder zijn voorzieningen als zorg, sportvelden en bibliotheken vanwege bezuinigingen voor veel mensen slecht toegankelijk. Stadsbewoners lopen ook aan tegen vervoersproblemen. Het is volgens de RLI voor veel mensen te duur of tijdrovend om naar werk, school of het ziekenhuis te gaan.

Adriaan Visser: “Ik heb opnieuw gezien dat ‘de stad’ niet bestaat. Wie op welke manier gebruik kan maken van de stad blijkt een complexe vraag. Veel meer mensen dan ik had gedacht blijken moeilijk toegang tot de stad te kunnen krijgen. Letterlijk omdat ze er niet kunnen komen of omdat ze er met geen mogelijkheid een huis kunnen krijgen. De huizen zijn er niet of niet beschikbaar en als ze er al zijn, zijn ze voor heel veel mensen veel te duur. Met alle gevolgen van dien: welke zorgmedewerker, politieagent, docent enzovoort kan zich nog een huis in de stad veroorloven? Veel vragen, maar de oplossing is niet zo simpel”.

Aanbevelingen

De raad komt met verschillende aanbevelingen om de stedelijke toegang voor burgers te verbeteren. Zo zouden overheden bij nieuwe plannen altijd een ’toegankelijkheidstoets’ moeten uitvoeren, die duidelijk maakt in hoeverre burgers er profijt van hebben. Verder raadt de RLI aan om te investeren in publieke voorzieningen als sportvelden en pleinen en om de huurprijzen stabieler te maken. Dat laatste zou kunnen met fiscale maatregelen voor particuliere verhuurders.

“Bij het bouwen aan de stad moeten de beleidsmakers veel meer vóóraf nadenken wat de gevolgen zijn van de verschillende ruimtelijke ingrepen. Eigenlijk moet iedereen in zekere zin toegang tot de stad hebben” concludeert Adriaan.

Online presentatie op 15 oktober

Op 15 oktober van 16:00-17.15 uur vindt een online presentatie plaats van het advies ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen’. In een tijdsbestek van vijf kwartier krijgt u een toelichting op de hoofdpunten van het advies, hoort u reacties van verschillende gasten en is er gelegenheid om vragen te stellen. Vindt u het interessant om hierbij aanwezig te zijn? Laat het ons weten via contact@brink.nl Wij sturen u dan een uitnodiging.

U kunt hier het hele rapport downloaden.