Is Brink de volgende stap in jouw carrière?

Duurzamer en circulair Nederland

Onze grootste impact hopen we te maken met onze gezamenlijke projectaanpak gericht op een duurzamer en circulair Nederland. Wij hielpen al vele opdrachtgevers gericht verder met onze toolbox van producten en diensten waarmee we hen helpen hun duurzaamheidsvraagstukken op te lossen. Zo won ons samenwerkingsproject !MPULS afgelopen jaar de Cobouw Award in de categorie Duurzaamheid. En we blijven onszelf verder uitdagen en ontwikkelen.

Uitstoot gehalveerd

Het jaar 2020 is vanwege de corona-pandemie een uitzonderlijk jaar te noemen. Door de thuiswerkmaatregelen zijn er veel minder reisbewegingen geweest, waardoor wij onze CO2 footprint hebben weten te halveren ten opzichte van 2019. Het restant van onze footprint compenseren we met gecertificeerde CO2 emissie credits. Natuurlijk streven we naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering en mobiliteit. We blijven dan ook onverminderd doorgaan met het structureel verkleinen van onze CO2-uitstoot door het verder elektrificeren van ons wagenpark. Ook onze huisvesting in Eindhoven is in transitie van energielabel C naar A. Om dit ook echt te kunnen realiseren hebben wij ons beleid verankerd in een gecertificeerd milieumanagementsysteem op basis van de ISO-14001.

Sterk team

Deze ontwikkelingen zijn natuurlijk alleen maar mogelijk met een sterk team. Als vanzelfsprekend heeft het welzijn en de vitaliteit van onze medewerkers onze volle aandacht, zeker in het afgelopen, uitzonderlijke jaar. Ons maatschappelijk kloppend hart is meer en meer een vanzelfsprekendheid. We kijken dan ook met trots terug!

De facts over 2020

Wilt u inzoomen op een specifiek gedeelte van de factsheet? Dat kan hier.

Hulp nodig bij uw duurzame doelstellingen? Wij helpen graag!

Duurzaamheid