Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Groeiende druk op infrastructuur

Onze bevolking neemt toe, en daarmee de druk op onze infrastructuur. Gebiedsontwikkelingen vragen om nieuwe ontsluitingen of nieuwe OV-verbindingen.

En ook bij herontwikkeling van bestaande wijken moet infrastructuur aan de normen voldoen. Zowel boven als onder de grond.

Een complexe uitdaging: de infrastructuur uitbreiden en tegelijkertijd werkende houden. Zeker als het gaat om het openbaar vervoer. Binnen de kaders van wet- en regelgeving, en rekening houdend met duurzaamheidsambities. En met omwonenden en andere betrokken stakeholders. Om dit voor elkaar te krijgen is structuur en overzicht nodig.

Dat is precies waar Brink voor zorgt. Of het nu gaat om procesmanagement, projectbeheersing, of het vinden van de juiste uitvoerende partij. Wij denken en helpen mee om je uitdaging of ambitie in de infra van A tot Z te verwezenlijken.

Meer weten?

Voor de gemeente Nissewaard mochten we voor een complexe gebiedsontwikkeling het overall project- en omgevingsmanagement verzorgen. Bekijk deze veldvlog voor meer achtergrondinformatie.

Slimmere assetkeuzes dankzij data- en informatiemanagement

Het tekort aan grondstoffen en arbeidskrachten, klimaatverandering en strengere milieueisen vraagt om scherpe, onderbouwde afwegingen voor het onderhoud van assets. Bestaande infra is verouderd en veelal aan vervanging toe. Tegelijkertijd moet de winkel openblijven. Dat maakt de opgave uitdagend.

Die afwegingen kun je alleen maken als je grip en inzicht hebt. Weten wat je hebt en hoe het eraan toe is. Gelukkig hebben wij ervaring op het gebied van informatiemanagement en dataverzameling en -ontsluiting. Wij helpen je grip te krijgen op je assets en vervolgens die grip te kunnen borgen en beheren.

De volgende stap? Bepalen wat we met de inzichten gaan doen. Ook hier kunnen wij toegevoegde waarde leveren. Wij helpen je de strategische afwegingen te maken om zo je assets zo goed mogelijk te beheren. Dit doen we door de data te vertalen naar informatie. Je kunt ook wel stellen dat wij een kei zijn in informatiemanagement.

Structuur in proces en organisatie

In de snel veranderende markt binnen de infrasector staan organisaties voor nieuwe uitdagingen. De groeiende complexiteit en verantwoordelijkheden van realisatieprojecten door de Lifecycle contractvormen vraagt om een andere aanpak. Een cruciaal aspect in deze transformatie is het structureren van de uitvraag en het bevorderen van eenduidige taal door de gehele organisatie. Een duidelijke taal (lees: work breakdown structure (WBS)) oftewel system engineering zorgt voor de ruggengraat in project en organisatie.

Belangrijk is dat organisaties investeren in de voorbereiding van projecten en de vruchten hiervan plukken tijdens asset-gestuurd onderhoud, wat een duurzamere en efficiëntere aanpak in de infrastructuursector zal bevorderen. De professionaliseringsslag die moet worden gemaakt om “in control” te komen is iets waar Brink goed in is. En wanneer beide partijen hiervan de vruchten plukken resulteert dit in een win-win situatie.

Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Brink en Vermeulen Groep. Deze samenwerking heeft aanzienlijk bijgedragen aan het succes in aanbestedingen en de optimalisatie van processen binnen Vermeulen Groep. Lees hier het volledige artikel.

Effectief en efficiënt samenwerken

Het toenemende extremere klimaat vereist een meer integrale benadering om het waterpeil op het juiste niveau te handhaven. Vooral bij dijkversterkingsprojecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) of het waterbeheer binnen de waterschappen is het cruciaal om in control te zijn op het gebied van financiën, risico’s en planning. Een nauwgezette beheersing van deze aspecten garandeert een soepele en effectieve uitvoering van de projecten, wat van vitaal belang is voor de bescherming van ons land tegen overstromingen.

Complexe uitdagingen vragen ook om een goede samenwerking met de markt. Daarvoor moet je weten wat je nodig hebt en hoe je dat moet uitvragen in een aanbesteding. Passend aanbesteden draait om het vinden van een balans tussen innovatie, vrijheid én ook toetsbaarheid. Soms een lastige balans, maar wel iets waar wij onze tanden graag inzetten. Of het nu gaat om een aanbesteding, een marktverkenning of om het selecteren van de juiste contractvorm. Wij organiseren het voor je. Sterker nog, we doen niets liever. Door onze plek in de sector – strategisch in het midden – hebben we zicht op alle ontwikkelingen en partijen. En dat is voor jou een voordeel. Op deze manier helpen we jou je project te realiseren.

En als je je partner dan hebt geselecteerd, kunnen wij het contractmanagement voor je voeren. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van samenwerking in projecten, met project start-ups (PSU’s) en project follow-ups (PFU’s).

Wil je meer weten over onze integrale projectbeheersingsaanpak klik hier.

Recente projecten