Brink neemt PM² over en versterkt positie in laboratoriummarkt

Gebiedsontwikkelingen & aanlegprojecten

Onze bevolking neemt toe, en daarmee de druk op onze infrastructuur. Gebiedsontwikkelingen vragen om nieuwe ontsluitingen of nieuwe OV-verbindingen. En ook bij herontwikkeling van bestaande wijken moet infrastructuur aan de normen voldoen. Zowel boven als onder de grond. Een complexe uitdaging: de infrastructuur uitbreiden en tegelijkertijd werkende houden. Binnen de kaders van wet- en regelgeving, en rekening houdend met duurzaamheidsambities. En met omwonenden en andere betrokken stakeholders. Dit vraagt om een goed inzicht in de materie en een partij die de stakeholders weet te verbinden. Precies waar wij goed in zijn. Of het nu gaat om procesmanagement, projectbeheersing, of het vinden van de juiste partij om een samenwerking mee aan te gaan. Wij denken en helpen mee om je gebiedsontwikkeling en aanlegproject tot in de puntjes te verzorgen.

Effectief en efficiënt samenwerken

Complexe uitdagingen vragen om optimale randvoorwaarden. Om de juiste processen, zodat die naadloos aansluiten op de opgave die voor je ligt. Efficiënte, effectieve én professionele processen die je werk makkelijker én leuker maken. Wij helpen daar graag bij. Onze collega’s weten namelijk als geen ander hoe je je processen optimaal inricht.

Complexe uitdagingen vragen ook om een goede samenwerking, met de beste partners. Daarvoor moet je weten wat je nodig hebt en hoe je dat moet uitvragen in een aanbesteding. Passend aanbesteden draait om het vinden van een balans tussen innovatie, vrijheid én ook toetsbaarheid. Soms een lastige balans, maar wel iets waar wij onze tanden graag inzetten. Of het nu gaat om een aanbesteding, een marktverkenning of om het selecteren van de juiste contractvorm. Wij organiseren het voor je. Sterker nog, we doen niets liever. Door onze plek in de sector – strategisch in het midden – hebben we zicht op alle ontwikkelingen en partijen. En dat is voor jou een voordeel. Op deze manier helpen we jou je project te realiseren.

En als je je partner dan hebt geselecteerd, kunnen wij het contractmanagement voor je voeren. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van samenwerking in projecten, met project start-ups (PSU’s) en project follow-ups (PFU’s).

Integrale projectbeheersing

Strategische afwegingen voor beheer en onderhoud dankzij data

Bestaande infra is verouderd en veelal aan vervanging toe. Tegelijkertijd moet de winkel openblijven. Dat maakt de opgave uitdagend. Daarnaast vragen het tekort aan grondstoffen en arbeidskrachten, klimaatverandering en strengere milieueisen om scherpe, onderbouwde afwegingen voor beheer en onderhoud. Die afwegingen kun je alleen maken als je grip en inzicht hebt. Weten wat je hebt en hoe het eraan toe is. Gelukkig hebben wij ervaring op het gebied van assetmanagement, informatiemanagement en dataverzameling en -ontsluiting. Wij helpen je grip te krijgen op je assets en vervolgens die grip te kunnen borgen en beheren.

De volgende stap? Bepalen wat we met de inzichten gaan doen. Ook hier kunnen wij toegevoegde waarde leveren. Wij helpen je de strategische afwegingen te maken om zo je assets zo goed mogelijk te beheren.

Slimme software die werk uit handen neemt

In een complexe sector is het natuurlijk heel fijn dat automatisering en digitalisering steeds meer waarde toevoegen. Slimme software helpt slimme aannemers, ingenieursbureaus, overheden en leveranciers eenvoudiger bestekken en kostenramingen, -calculaties en -begrotingen te maken voor elk project. Zo worden faalkosten verminderd en wordt tijd gewonnen. Onze software stelt opdrachtgevers en aannemers in staat om efficiënter en transparanter met elkaar samen te werken. Niet voor niets gebruikt al 60% van de markt onze Ibis softwarepakketten. En daar zijn we heel trots op!

Voor wie werken wij en hoe werken wij?

We werken al meer dan 10 jaar voor verschillende opdrachtgevers in de infrasector. Aan de publieke kant én aan de private kant. Zo werken wij voor landelijke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail aan het aanleggen en onderhouden van (water)wegen en spoorwegen. Werken we voor regionale opdrachtgevers als Provincies en Waterschappen aan dijkversterkingen en gebiedsontwikkelingen. Vernieuwen we kades en bruggen voor gemeenten of richten de openbare ruimte in, bijvoorbeeld voor universiteiten. In de private sector helpen wij bijvoorbeeld bouwbedrijven om tenders te winnen, interne processen te verbeteren of projecten beter te beheersen.

Dit doen we allemaal in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. Wij verbinden processen en mensen, stakeholders en projecten, data en onderhoudsstrategie. Want samen kom je verder.

Recente projecten