Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

BIM is niet alleen in staat om informatie met betrekking tot het ontwerp van een gebouw op een gestructureerde manier op te slaan, ook gegevens over bestaande constructies of de omgeving van een bouwproject zijn bij BIM in goede handen. Zeker bij renovatieprojecten denken we bij Brink Management / Advies in dit kader steeds vaker aan BIM. Wanneer een bestaand gebouw wordt ingemeten is BIM in staat de meetgegevens te vertalen naar een uiterst nauwkeurige digitale weergave van de werkelijkheid. Dit vormt vervolgens een goede basis om aanpassingen aan het gebouw te ontwerpen en uit te werken. De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van BIM geeft collega’s zo het comfort besluiten te kunnen nemen zonder dat ze daarbij het risico lopen op een later moment voor verrassingen te komen staan.

BIM gebruikt deze informatie niet alleen in de ontwerpfase maar ook tijdens het productieproces: “Ik heb echt een hekel aan verspilling. Waar ontwerpomissies voorheen pas in de uitvoering aan het licht kwamen, geef ik de aannemer in een eerder stadium inzicht in het bouwproces en de integraliteit van het gebouw. Eventuele knelpunten kunnen daardoor worden opgelost voordat de uitvoering begint. Dat heeft een positief effect op de kwaliteit van het eindproduct en zorgt bovendien voor minder onnodige kosten en tijdverlies. Een bijkomend voordeel hiervan is de mogelijkheid tot prefabricage van onderdelen van het gebouw. Ik geef producenten nauwkeurig inzicht in vorm, afmeting en samenstelling van bouwproducten, zodat zij deze onder geconditioneerde omstandigheden kunnen prefabriceren. De kwaliteit van het productieproces kan zo beter worden bewaakt, de bouwtijd op de bouwplaats wordt verkort en er is minder overlast voor de omgeving. Het is toch super dat je door te zorgen voor een efficiënt bouwproces ook een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij?!”

BIM kent niet alleen de vorm, maar ook de exacte locatie van het gebouw en de elementen waaruit het is opgebouwd. Deze locatiegegevens komen goed van pas tijdens het bouwproces. Machines als heistellingen die worden gebruikt bij het heien van funderingspalen kunnen bijvoorbeeld door BIM worden gevoed met coördinaten zodat de palen precies op de juiste plaats de grond in gaan. Best spannend, dit soort automatisering, gelukkig maar dat de betrouwbaarheid van BIM buiten kijf staat!

BIM: “Ook bij de uitvoering van een bouwproject is communicatie volgens mij de sleutel tot succes. Ik loop regelmatig met een directievoerder mee over de bouwplaats. Tijdens deze inspectierondes kan ik precies laten zien waar het gebouw in uitvoering afwijkt van de uitgangspunten die in het ontwerp zijn vastgelegd. We leggen dit dan vast en koppelen de afwijkingen terug aan de aannemer. Door deze manier van communiceren ziet hij direct wat we bedoelen en kan hij gericht actie ondernemen.”

Raak je door dit persoonlijke verhaal net zo overtuigd van de toegevoegde waarde van BIM bij de uitvoering van bouwprojecten als wij? Lees ook de vorige delen nog eens terug en laat je inspireren. BIM zal zich de komende tijd beraden op welke manier hij zijn competenties in kan zetten bij het beheer en onderhoud van gebouwen. Heb jij suggesties voor BIM? Volg mij en deel in de comments jouw ervaringen en ideeën.