Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Versnelling nodig in complexe woningbouwopgave
Lagere kosten en een slimmer proces zijn nodig, want nieuwe woningen realiseren is de laatste jaren alleen maar moeilijker geworden. Los van de stijgende kosten door het tekort aan arbeidskrachten en de hoge materiaalprijzen, heeft de overheid gekozen vooral binnenstedelijk te bouwen. Vaak gaat het om complexe locaties, waar allerlei extra kosten bij komen voor bijvoorbeeld de logistiek en de infrastructuur. Ook de wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid heeft tot kostenstijgingen geleid.

Conceptwoningen met maatwerk in uitstraling
Opdrachten gezamenlijk in de markt zetten en hiermee inkoopvoordelen creëren is dus logisch. Het gebeurde echter lange tijd niet, omdat elke locatie een eigen beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundige context heeft. Conceptuele bouw was eerder niet voldoende ontwikkeld om daar een goed antwoord op te hebben. En overal dezelfde woning neerzetten is niet wenselijk en kan ook gewoon niet.

De markt zat echter niet stil en biedt inmiddels veel mogelijkheden. De verschillende bouwstromen bewijzen dit nu. Werken op basis van standaarden betekent namelijk helemaal niet, dat woningen er allemaal hetzelfde uitzien. Weliswaar is een basis (het concept) hetzelfde, maar per locatie kunnen woningen met een aan de plek aangepaste identiteit en verschijningsvorm worden geplaatst. Lucas de Boer, bestuurlijk trekker van de bouwstroom Haaglanden, zegt hierover in een interview:

“Iedereen die we beelden tonen van hoe zo’n woongebouw eruit kan zien is positief verrast over de kwaliteit en uitstraling. Deze manier van bouwen is ook qua ruimtelijke kwaliteit meer dan gelijkwaardig aan traditioneel gebouwde woningen.”

Lucas de Boer

Soepeler proces, lagere kosten
Steeds meer woningcorporaties en gemeenten kiezen er dan ook voor om nieuwbouw te ontwikkelen in een bouwstroom. Vanuit Brink zijn wij bij de helft van alle lopende bouwstromen in Nederland betrokken. We deden er inmiddels dus behoorlijk wat ervaring mee op. Een belangrijke les die we leerden is hoe bepalend de samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten is. Trekken woningcorporaties en gemeenten in een bouwstroom samen op, dan verloopt met name het traject voorafgaand aan de omgevingsvergunning vaak soepeler en sneller, en lopen de financiële voordelen nog verder op. Dit heeft met de volgende zaken te maken:

  1. Samen keuzes maken
    Allereerst werkt het beter om samen te groeien in zo’n bouwstroom in plaats van dat de corporaties een bouwstroom starten, daarin allerlei keuzes maken en de gemeenten pas later in het proces confronteren met de gecontracteerde bouwstroomproducten. De gemeenten kunnen dan nog maar weinig invloed uitoefenen.
  2. De eisen afstemmen
    De eisen die gemeenten stellen aan nieuwbouwlocaties, zijn vaak zeer gedifferentieerd van locatie tot locatie en bovendien zeer specifiek. Denk hierbij aan duurzaamheid, de omgang met water, beeldkwaliteit en parkeeroplossingen. In bouwstromen is veel mogelijk, maar op een gegeven moment ontstaan conflicten met het gecontracteerde bouwstroomproduct, waardoor alsnog duurdere maatwerkoplossingen nodig zijn. Dan valt het voordeel van de bouwstroom geheel of gedeeltelijk weg. Als je met elkaar in gesprek bent, kun je dit voorkomen door – bijvoorbeeld – bestemmingsplannen te maken, die het bouwstroomproduct mogelijk maken.
  3. Een gelijkmatige stroom creëren
    Ten slotte werken bouwstromen het beste als er sprake is van een enigszins gelijkmatige stroom van projecten in de tijd. Als je dit niet coördineert, loop je kans dat teveel locaties op hetzelfde moment beschikbaar komen. Terwijl de winst onder andere zit in een gelijkmatig tempo, waardoor leegloop bij de bouwer afneemt. Hij kan dan ‘treintjes’ creëren: teams van medewerkers die bijvoorbeeld van de ruwbouw van het ene project zonder onderbreking door kunnen met de ruwbouw van het volgende project. Hier kan de bouwer grote voordelen behalen en deze voordelen vertalen zich in lagere prijzen voor de corporaties. Om de treintjes te laten rijden en het financiële voordeel te pakken, moet je het in de voorbereiding goed organiseren. Hierin spelen gemeenten – denk alleen al aan de ruimtelijke ordening en vergunningtrajecten – een cruciale rol.

Leuker, sneller en beter samenwerken
Een bouwstroom blijkt in de praktijk een uitstekend gespreksplatform te zijn, waardoor partijen elkaar – binnen en buiten de bouwstroom – beter weten te vinden en nieuwe ideeën ontstaan. We zien in de praktijk écht hoe goed bouwstromen werken als gemeenten en woningcorporaties samen optrekken.

In het Stedelijk Gebied Eindhoven bijvoorbeeld, zijn we nu twee jaar onderweg en gaat het zelfs zo ver, dat gemeenten bij de woningcorporaties komen vragen: kan op deze locatie jullie bouwstroomproduct worden ingepast? Gemeenten zien dat het een goed product is, dat er veel tempo wordt gemaakt en met hetzelfde geld meer woningen worden gebouwd. Gemeenten hebben iets te winnen voor hun eigen inwoners én voor henzelf: ook bouwplantoetsingen gaan bijvoorbeeld sneller, omdat de aanvragen omgevingsvergunning steeds beter worden. In Eindhoven is het nu zelfs zo dat corporatie ‘thuis met BAM en Heijmans het voortouw neemt bij de aanpassing van een bestemmingplan. De gemeente zit in de regisserende en toetsende rol, die veel minder beslag legt op de ambtelijke capaciteit, zonder dat de gemeente haar grip verliest. Hierdoor ontstaat een enorme extra versnelling.

Ook de bouwers en hun leveranciers en onderaannemers zijn enthousiast. Als je in concepten bouwt, nemen de faalkosten enorm af. De mensen die het project maken, zijn bekend met het product en maken fouten niet opnieuw. Het werk is op de bouw dan veel leuker, omdat alles soepeler loopt.

Win-win-win voor corporaties, gemeenten en bouwers
Een bouwstroom is dus een win-win-win. Dit neemt niet weg, dat zo’n nieuwe samenwerking met veel betrokken partijen best ingewikkeld kan zijn. Om samen tot een goed product en soepel proces te komen, moet iedereen bereid zijn wat concessies te doen ten opzichte van wat hij of zij standaard gewend is te doen. Dit is een belangrijke reden dat woningcorporaties en gemeenten Brink vragen om te helpen. Als derde partij nemen wij een onafhankelijke positie in en zorgen wij voor verbinding. We snappen goed hoe woningbouw in elkaar zit en weten alles van samenwerken en contracten. Bovendien kijken we in meer keukens en brengen hierdoor veel kennis en ervaring mee.

Vanuit ons bezien is het geweldig om bij dit soort projecten te helpen. We weten goed wat de uitdagingen zijn in de branche. Bouwstromen zijn een deel van het antwoord, want hiermee lukt het om sneller kwalitatief goede, duurzame woningen te bouwen. Dit is wat Nederland nodig heeft. Dus heb je vragen over bouwstromen of wil je eens van gedachten wisselen? Neem contact met me op, ik denk graag met je mee.