Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Het programma van de Provincie loopt in totaal drie jaar, tot 1 januari 2024. Afhankelijk van de behoefte of vraag van de vastgoedeigenaar ondersteunt een duurzaamheidscoach en/of projectfacilitator bij de verduurzaming van het vastgoed. Zoals bij het opstellen van een plan van aanpak voor de verduurzaming of een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan. Of bij het uitvoeren van een energiescan of het in kaart brengen van financieringsmogelijkheden.

Het programma stimuleert ook vraagbundeling (onder andere om kostenbesparing te realiseren) en het delen van regionale kennis en ervaring. Dat gebeurt in het bestaande landelijke Kennis- en Innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Kosteloze hulp bij verduurzaming

Deelname aan het ontzorgingsprogramma is kosteloos. Vastgoedeigenaren die ervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

  • Gemeenten kleiner dan 25.000 inwoners.
  • Schoolbesturen (maximaal 10 panden voor PO en maximaal 5 panden voor VO).
  • Zorgaanbieders (maximaal 10 panden).
  • Culturele, algemeen nut beogende instellingen (maximaal 10 panden).
  • Sportbedrijven, verbonden (financieel en bestuurlijk) aan gemeenten (maximaal 20 panden).
  • Stichtingen, verenigingen of co√∂peraties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zoals buurthuizen, dorpshuizen, wijkcentra en gemeenschapscentra.

Versnellen en opschalen

We vinden het heel mooi dat we als Brink een bijdrage kunnen leveren aan dit programma. In opdracht van de Provincie helpen wij de gemeenten die in de doelgroep vallen bij het versnellen en opschalen van de verduurzaming van hun vastgoed.

Wil je als vastgoedeigenaar meer weten over het programma of ben je benieuwd naar de vorderingen? Neem dan contact op met Lester Agten. Dat geldt ook voor vastgoedeigenaren in andere provincies. Lester is contactpersoon voor de doelgroep Limburgse kleine gemeenten met minder dan 25.000 inwoners voor het gemeentelijk vastgoed, maar samen met collega Robbin Lottering ook actief in de provincies Friesland en Zeeland en met andere provincies in gesprek. Dus heb je klein maatschappelijk vastgoed, dan is de kans groot dat wij je kunnen helpen.