Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Bijbouwen binnen de bestaande bebouwing
Speciaal voor woningcorporaties en gemeenten met een grote (grond)portefeuille heeft Brink daarom de ‘inbreidsingsscan’ ontwikkeld. Met deze scan identificeer je snel kansen om meer woningen te realiseren binnen de huidige portefeuille. Vandaar ook de term inbreiding: bijbouwen binnen de bestaande bebouwing.

De inbreidingsscan bekijkt de huidige grondportefeuille. Met de grondportefeuille bedoelen we: alle percelen in eigendom, ook de percelen waarop al bebouwing staat. Aan de hand van verschillende kenmerken wordt voor ieder perceel een potentiescore berekend. Dit doen we met behulp van ons eigen dataplatform en slimme algoritmes. Hoe hoger de potentiescore, des te meer inbreidingspotentieel het perceel heeft. Op deze manier komen de meest interessante percelen boven drijven, zonder dat hiervoor de gehele portefeuille handmatig bekeken hoeft te worden.

Verschillende vormen van inbreiding
De inbreidingsscan analyseert de verschillende inbreidingsmogelijkheden van jouw grondportefeuille:

  • Bijbouwen op bestaande percelen;
  • Optoppen van bestaande gebouwen;
  • Sloop en nieuwbouw van woningen van een lagere kwaliteit.

Daarnaast zien we dat bestaande woningen mogelijkheden bieden tot splitsing of verkamering. Dit wordt ook meegenomen in de analyse. Per categorie wordt een eigen potentiescore berekend, afhankelijk van verschillende kenmerken van het perceel en de omgeving. Zo wordt bij ‘optoppen’ vooral gekeken naar het oppervlakte plat dak en de hoogte van omliggende bebouwing. Bij ‘bijbouwen op bestaande percelen’ wordt juist gekeken naar de mate van dichtheid van de bebouwing (gemeten in de FSI en GSI). Hoe lager de dichtheid van de huidige bebouwing, des te hoger de potentie om bij te bouwen.

De verschillende vormen van inbreiding leiden op verschillende manieren tot hetzelfde resultaat, namelijk het realiseren van meer wooneenheden.

Voorbeeld inbreidingsscan:

Meer inzicht en op een andere manier naar je vastgoed kijken
Brinker en portefeuilleanalist Dirk Parren bedacht de scan. “Ik zag de worsteling van woningcorporaties en gemeenten om de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Zeker nu de grond schaars en duur is. Toen ontstond het idee. Samen met kostenadviseurs en data analisten van Brink hebben we de scan ontwikkeld.”

“De scan helpt om op een andere manier naar je vastgoedportefeuille te kijken. Het kan assetmanagers ook echt verrassen. Voor het uitvoeren van de inbreidingsscan is enkel een bezitslijst nodig waarop alle kadastrale percelen in eigendom van de organisatie zijn vermeld. Wij verrijken deze lijst met geodata afkomstig uit ons eigen geodataplatform. Met dit platform zijn wij in staat om meer dan honderd kenmerken van de percelen, de bijbehorende bebouwing en de omgeving in kaart te brengen. Zo leggen we de basis voor de inbreidingsscan.”

Doorlooptijd van drie weken
Als woningcorporatie of gemeente krijg je dus op een snelle manier inzicht in jouw percelen die potentie hebben om uit te breiden. Het grote voordeel is dat je de grond al in bezit hebt en geen dure grond hoeft aan te kopen.

Doordat Brink het dataproces gestandaardiseerd heeft, bedraagt de doorlooptijd van de inbreidingsscan slechts drie weken. De resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd op een interactieve kaart.

Voorbeeld inbreidingsanalyse:

Bij Wonen Limburg is de inbreidingsscan al succesvol gebruikt. In een volgend artikel zullen wij hier meer over vertellen. Heb je ook interesse in de inbreidingsscan? Neem gerust contact op met Dirk Parren via e-mail: d.parren@brink.nl of telefonisch op 06-53551650.