Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

De keuze is reuze, maar meten is weten

Keuzes maken is altijd lastig. Zeker als de alternatieven allemaal verschillende voor en tegens hebben die telkens voor andere groepen doorslaggevend zijn. In zulke gevallen is het des te belangrijker om keuzes te maken die in ieder geval goed onderbouwd zijn. Bij Brink geloven we erin dat data een sterke rol moet spelen in die onderbouwing. Door middel van data-analyses kunnen we heel snel tot nieuwe feitelijke inzichten komen die de discussie kunnen trechteren of keuzes kunnen onderbouwen. Wij geloven dat hierdoor betere en snellere keuzes kunnen worden gemaakt. Essentieel voor het maken van keuzes is namelijk informatie over het vraagstuk. Want: meten is weten. We behandelen complexe duurzaamheidsvraagstukken daarom ook deels als datavraagstukken. Met die bril op hebben we een stuk van de energietransitie onder de loep genomen. Onze conclusie: de energietransitie kan (deels) het dak op! Letterlijk dan.

Woningeigenaren: plak ‘eel’ achter je ‘pan’

Waar woningen aan de ene kant zorgen voor CO2-uitstoot, bieden ze aan de andere kant ook mogelijkheden voor het opwekken van groene stroom. Deze mogelijkheden benutten we op dit moment nog niet volop: verreweg de meeste zonnepanelen liggen op bedrijfspanden of zonneparken [1]. Wat als we dat wel zouden doen? Dit hebben wij bij Brink geanalyseerd. We hebben aan de hand van gekoppelde openbare brondata [2] berekend dat het onbenutte dakoppervlak van alle Nederlandse woningen samen 424 km2 is. Onbenut dakoppervlak wil zeggen: de hoeveelheid m2 aan dak waar we in potentie nog zonnepanelen op kunnen plaatsen. De tegenhanger hiervan, dakoppervlak waarop al panelen zijn geplaatst, kwam in onze berekening uit op 50 km2.

[1] Bron: https://www.nu.nl/economie/6154090/aantal-huishoudens-met-zonnepanelen-blijft-groeien.html

[2] Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/14/energieverbruik-van-particuliere-huishoudens

Bron: https://www.kadaster.nl/zakelijk

Wat als je alle woningdaken van Nederland nu vol legt met zonnepanelen?

Met behulp van satellietbeelden hebben we berekend hoeveel ruimte er gemiddeld nodig is voor één paneel. Hieronder volgt een overzicht.

Dus, wat als je alle woningdaken van Nederland nu vol legt met zonnepanelen? Dan wek je met de woningdaken jaarlijks 78 petajoule (PJ) op, waarvan 8 PJ er al ligt. Voor de beeldvorming: het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van alle Nederlandse woningen samen is op dit moment ongeveer 80 PJ [1]. Dit elektriciteitsverbruik van de huishoudens zouden we dus bijna helemaal kunnen vergroenen door aan iedere ’pan’ een ‘eel’ toe te voegen. Wat je dan krijgt? Daken vol panelen in plaats van dakpannen. En een berg groene energie. Is dat genoeg? Nee, nog lang niet. Want als we gasloos willen worden, 100% elektrisch willen rijden én het energieverbruik van bedrijven willen vergroenen, is er nog veel meer nodig. Kortom: ook wind- en zonneparken zijn dus essentieel.

[1] Bron: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?fromstatweb

Verder dan rekenen aan zonnepanelenpotentie? Reken ook dan op ons!

We beperken ons bij Brink niet tot het rekenen aan zonnepanelenpotentie, maar houden ons bezig met nog veel meer leuke vraagstukken op het snijvlak van data en duurzaamheid. Eerder genereerden we bijvoorbeeld met een slim algoritme al de meest duurzame meerjarenonderhoudsplanning (DMJOP) voor onze klanten. Geen vraagstuk is ons te gek. Wij bijten ons er graag in vast.

Benieuwd naar wat Brink kan betekenen voor uw vastgoedportefeuille? Neem een kijkje op onze website of neem contact op met Joost van der Werf of Dirk Parren.