Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Zo vertelde Peter Boelhouwer (TU Delft) over de prijsontwikkeling van koopwoningen. Zoals verwacht dalen de prijzen in bijvoorbeeld Utrecht hard, maar tegen de verwachting in stijgen in Groningen de prijzen nog licht.

Maaike Vermeer van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en haar collega’s vertelden over de Wet Betaalbare Huur. Opvallend was dat BZK berekend heeft dat er rekenkundig slechts 5.000 middenhuur woningen bijkomen als gevolg van de regulering en het dwingend maken van het woningwaarderingsstelsel.

Ernst van der Leij constateerde daarop dat in de praktijk door de hele regulering dus er juist minder middenhuur woningen zullen komen. Als gevolg van verdampende rendementen gaan kleine beleggers immers uitponden. Al dan niet daartoe gedwongen door de banken. Ernst vertelde over het onderzoek dat Brink (in opdracht van NEPROM en IVBN in samenwerking met BZK) gedaan heeft naar de effecten van de regulering van de middenhuur. Het beschermen van huurders die in sommige excessen het vel over de oren wordt getrokken is goed, maar de timing van de Wet Betaalbare Huur is ongelukkig nu we juist extra (middenhuur) woningen nodig hebben – terwijl de bouwkosten en de rente stijgen.

Promovenda Rosa van der Drift vertelde aan de hand van economische modellen dat zij verwacht dat prijzen van koopwoningen de komende tijd nog verder dalen als gevolg van hogere rente, maar dat vanaf circa 2025 er weer een stijging te zien valt door stijgende lonen. Naar haar mening is er op dit moment zeker geen sprake van een knappende woningmarktbubbel.

Tot slot vertelde afstudeerder Victor Aerts over de positie van verschillende soorten koopstarters op de woningmarkt. De toegang tot de woningmarkt is voor koopstarters in korte tijd enorm verslechterd. Jong volwassenen zonder hulp biedende, vermogende (groot)ouders hebben eigenlijk nagenoeg geen kans.

Enerverend om met een gevarieerd gezelschap van geïnteresseerden van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Werk aan de winkel!