Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Hoe?

De hoe-vraag is zeer relevant. Want hoe gaan we deze enorme opgave aanvliegen? (Of juist niet vliegen. U snapt wat wij bedoelen…) Iedereen zal hierin verantwoordelijkheid moeten gaan nemen: overheden, bedrijven, bewoners en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. We krijgen nog vaak de vraag wat duurzaamheid nu precies inhoudt. Het is immers zo veelomvattend, een containerbegrip, een modewoord… maar het is relatief simpel. Het akkoord van Parijs gaat over de leefbaarheid en de grenzen van onze planeet. Kunnen toekomstige generaties nog zo goed leven op deze planeet zoals wij dat deden? Is het klimaat veilig, is er genoeg schoon drinkwater, kunnen er nog gewassen verbouwd worden, zijn er nog voldoende grondstoffen? Een Brink-metafoor: vastgoed blijft ook langer bruikbaar wanneer het goed onderhouden wordt en met de tijd mee verandert.

Duurzaamheidsvraagstukken

Ook wij van Brink hebben door onze focus op vastgoed, infrastructuur en ruimtelijke ordening/gebiedsontwikkeling vaak te maken met duurzaamheidsvraagstukken. Wij helpen publieke organisaties bijvoorbeeld met het schrijven van een routekaart en het in beeld brengen van de opgave voor het verduurzamen van de vastgoedportefeuille. Juist deze organisaties hebben in hun publieke functie en als onderdeel van de overheid een verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. Vaak constateren wij bij deze klanten dat de kennis en kunde voor de taak echter onvoldoende is geborgd. Er spelen veel vragen: Wat is de verduurzamingsopgave? Hoe kunnen we inzicht krijgen? Hoe gaan we de opgave bekostigen? Hoe gaan we zo’n grote opgave voltooien binnen de tijd tot 2050? En hoe monitor je wat de vooruitgang is, die je hebt geboekt? Wat gaan data voor rol spelen in de nabije en verre toekomst? Daarnaast is er niet alleen focus nodig op de stenen, maar ook op de mens die erin verblijft. De gebruikers van het vastgoed verbruiken energie, waardoor er oog moet zijn voor de communicatie richting de gebruiker bij energiebesparing. Hierdoor wordt verduurzaming ook een maatschappelijk vraagstuk. Dit stelt tevens eisen aan de omgeving, waardoor alleen focus op het gebouw een te beperkt beeld geeft.

Blogreeks

Het is logisch dat deze vragen spelen en dat organisaties de opgave niet alleen aankunnen. En dat hoeft ook niet. Ondanks dat iedereen een deel van de verantwoordelijkheid draagt, kunnen we het alleen klaarspelen als we samenwerken en de handen ineen slaan. Dit geldt voor publieke organisaties en bedrijven, maar ook voor bedrijven onderling. Met deze blogreeks willen wij als Brink een eerste stap zetten door bovenstaande vragen apart te behandelen in verschillende blogs, die we de komende tijd gaan publiceren. Hierbij hanteren we een structuur van twee parallelle sporen: één met de focus op techniek en financiën en één met de focus op de gebruiker en het sociaalmaatschappelijke aspect.

Bent u een publieke organisatie en herkent u zich in bovenstaande zorgen? Houd dan de komende tijd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten en wie weet schudden wij elkaar binnenkort (digitaal) de hand!