Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Actuele problematiek vraagt om urgente antwoorden

De integrale samenwerking die wij propageren komt niet uit de lucht vallen. Brink acteert al jaren op en over de grenzen van alle disciplines in de bouw, infra en vastgoed. We verbinden relevante organisaties en stakeholders met elkaar en vervullen hiermee een prominente positie binnen de sector.

De momenteel toenemende maatschappelijke en sociaal-economische onzekerheid, vraagt om een geïntegreerde toekomstvisie en aanpak. Er is een groeiende behoefte aan urgente antwoorden voor thema’s als verstedelijking, verdichtende stad, mobiliteit, verduurzaming en de noodkreet om nieuwe woningen.

Corona is zo’n actualiteit die de bestaande thema’s binnen de sector complexer maakt. Tegelijkertijd benadrukt de impact daarvan het belang van integrale dienstverlening en slimme oplossingen voor complexe uitdagingen, ook voor de langere termijn. Maatschappelijke en sociaaleconomische vraagstukken maken de vastgoedsector op steeds meer onderdelen complexer. Ze zijn echter tevens van invloed op infrastructurele uitdagingen, op de bouw en op de woningmarkt, oftewel de gehele gebouwde omgeving.

Integrale aanpak wordt leading

Adriaan Visser, directievoorzitter Brink, licht toe: ‘Wij voegen onze decennialange expertise op het gebied van management & advies en software voor de bouw, infra en vastgoed nu samen in één Brink. De synergie die hierdoor ontstaat versterkt de innovatie- en slagkracht van alle bedrijfsonderdelen enorm.”

Visser vervolgt: “Het analyseren en vertalen van maatschappelijke bewegingen naar consequenties voor de bouw, infra en vastgoed wordt belangrijker dan ooit. Brink speelt hierop in met een unieke combinatie van advisering, informatisering en projectmanagement. Vanaf het complexe politiek-bestuurlijk besluitvormingsniveau tot en met bouwplaats en exploitatieperiode.

De komende jaren nemen zowel de complexiteit van vraagstukken in de gebouwde omgeving als het belang van data en informatisering toe. Daarom moeten wij sneller dan ooit met antwoorden en oplossingen gebaseerd op een integrale visie komen. De maatschappij vraagt dit van ons.”

Meer weten over wat één Brink voor u kan betekenen?

Bel of mail uw contactpersoon of één van onze andere experts.