Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

In Zuid-Holland, met name in de regio’s Haaglanden en Rotterdam, ligt er op dit moment een grote bouwopgave. Dit betreft zowel nieuwbouw als grootschalige renovaties om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Hoewel er al enkele ad hoc initiatieven zijn, streeft de provincie Zuid-Holland ernaar om op korte termijn ten minste één, mogelijk zelfs meerdere bouwhubs te realiseren. Dit sluit volledig aan bij de koers van de provincie om te streven naar een duurzame en gezonde omgeving, in lijn met de afspraken gemaakt in het woonwerkakkoord Haaglanden.

Wij zijn trots dat we onze expertise mogen verbinden aan deze uitdaging. In dit artikel een gesprek met projectleider Birgit Hopff en collega Denise Huizing.

Wat is een circulaire bouwhub?

Een circulaire bouwhub is een locatie waar gebruikte bouwelementen en -materialen tijdelijk worden opgeslagen, (indien nodig) bewerkt en gereed worden gemaakt voor nieuwe bouwprojecten. De hub is toegankelijk voor bouwers, woningcorporaties, architecten, sloopbedrijven en andere opdrachtgevers. Zo krijgen bouwmaterialen een tweede leven, wordt afval bespaard en de ecologische voetafdruk verkleind. Daarnaast worden lokale en nieuwe economieën gestimuleerd om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, zowel fysiek als digitaal.

Vanuit Brink is Birgit Hopff projectleider. “Superleuk om met een team te werken aan het opzetten van deze circulaire bouwhub en zo een concrete bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Mijn kennis op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling komen samen in dit project.”

Samenbrengen van vraag en aanbod

De grootste uitdaging is het hoogwaardig hergebruiken van materialen. Dit is lastig omdat het samenbrengen van vraag en aanbod vaak niet soepel verloopt. Materialen zijn niet altijd beschikbaar op het moment dat ze ergens anders ingezet kunnen worden. Dit komt door een beperkt inzicht en het ontbreken van een effectieve ketenverbinding tussen vraag en aanbod. Om de transitie naar een circulair ecosysteem te bevorderen, is een regionale inzet nodig om de uitwisseling van materialen mogelijk te maken.

“Fysieke circulaire hubs dienen als knooppunten voor het verzamelen, sorteren, repareren, hergebruiken, recyclen en opwaarderen van materialen en producten. Dit leidt tot een efficiëntere inzet van grondstoffen, vermindering van afval en verlenging van de levensduur van materialen en producten. Het samenvoegen van bedrijven en organisaties in een fysieke hub maakt het mogelijk om soepel te schakelen tussen vraag en aanbod, en om reststromen en grondstoffen efficiënt te delen en verwerken. Het leggen van dwarsverbindingen, zowel op regionaal als landelijk niveau en zowel binnen de keten als tussen verschillende ketens, is hierbij essentieel. Het vraagt om nieuwe samenwerkingen en het loslaten van oude patronen en gewoontes”, aldus Birgit Hopff.

Kaders bepalen en locatie

“We zijn op dit moment op twee sporen actief. Enerzijds richten we ons op het vaststellen van de kaders van zo’n hub. Denk hierbij aan de eisen van de locatie, maar ook de inrichtingsaspecten, informatiemanagement, distributie, logistiek en bereikbaarheid. Anderzijds zijn we ook actief op zoek naar een concrete locatie en voeren we gesprekken met diverse gemeentes. Bij Brink hebben we verschillende expertises in huis dus dit is een opdracht die goed bij ons past”, aldus Birgit Hopff.

Oproep: Kan jij een concrete bijdrage leveren aan een circulaire bouwhub?

Ben jij als bedrijf of organisatie – bijvoorbeeld een sloop- of bouwbedrijf, demonteerder, leverancier, gemeente, ontwikkelaar of anderszins – bezig met circulaire bouwstromen? Wil jij bijdragen aan de realisatie van een circulaire bouwhub? Heb je een suggestie voor een geschikte locatie? Help de provincie Zuid-Holland bij het opzetten van een circulaire bouwhub! We staan open voor gesprekken en willen graag met jou in contact komen. Stuur ons een mail via onderstaande button en we nemen contact met je op!

“De weg naar een circulaire economie begint bij het slim hergebruiken van materialen en het verbinden van de juiste partijen. Een netwerk van circulaire bouwhubs zijn wat mij betreft de schakel om de materiaalcyclus te kunnen sluiten. Tof dat ik samen met Birgit werk aan dit boeiende project”, aldus Denise Huizing.

 

Ik help graag. Neem met mij contact op!

Geef hier jouw reactie!