Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Voor zijn afstudeerscriptie binnen de master Management in the Built Environment aan de TU/Delft, deed Christiaan onderzoek naar de terugkeer en het behoud van industriële functies in industrieel erfgoed.

‘We moeten de kwaliteit van industrieel erfgoed benutten nu het nog kan.’

Maar past de nieuwe industrie in de stad? Dat hangt af van het soort bedrijf dat zich in het industrieel erfgoed wil vestigen. Christiaan onderzocht welke vestigingsfactoren een rol spelen in de keuze van ondernemers voor (getransformeerd) erfgoed. Hij onderscheidde er 31: variërend van grondprijs en zichtbaarheid tot de nabijheid van groen en stedelijke voorzieningen.

Christiaan’s onderzoek is een waardevolle handreiking voor ontwikkelaars en beleidsmakers; eigenlijk voor iedereen die zich bezighoudt met de strategie om verouderd industrieel erfgoed om te vormen tot ruimte voor bedrijvigheid, passend binnen een circulaire stedelijke economie. Met zijn scriptie won hij een Circularity in the Built Environment Award.

Lees hier het artikel dat de Architect publiceerde over het afstudeeronderzoek.
De scriptie zelf kun je terugvinden via deze link.