Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Wethouder Noël Vergunst: “Hof van Holland wordt het functionele én sociale hart van de Waalsprong, waar winkels, maatschappelijke voorzieningen, wonen, werken en een mooie openbare ruimte worden gecombineerd. Het wordt een plek waar je niet alleen je boodschappen kunt doen, maar waar het ook prettig verblijven is en mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

Het afgelopen jaar waren in een Europese aanbesteding twee plannen in de race als invulling voor het gebied. Het plan van AM en VanWonen, getiteld ‘Hart van de Waalsprong’, kwam uiteindelijk als beste uit de bus en heeft de voorlopige gunning gekregen. De beoordelingscommissie is erg te spreken over de opzet van het plan, de architectuur en de inpassing in de omgeving. Ook de slimme parkeeroplossingen, de inrichting van de openbare ruimte en de duurzaamheid van het plan scoren hoog. Vergunst: “Voor zover bekend wordt dit het eerste volledig energieneutrale winkelcentrum van Nederland.”

Het consortium verwacht begin 2020 te kunnen starten met de bouw. In 2021 zal de eerste fase van het winkelcentrum gereed zijn, in 2024 is naar verwachting het hele plan gereed. Het is de bedoeling dat er een tijdelijke supermarkt wordt gerealiseerd totdat de eerste fase van het winkelcentrum geopend is.

Raymon van Miltenburg, directeur AM en Alfred Bolks, directeur VanWonen: “Wij zijn blij dat de visie die wij uitdragen op het gebied van de inclusieve stad en gedurfde duurzaamheid door de gemeente is omarmd. Hart van de Waalsprong wordt een duurzame, bruisende stadswijk met een uitgesproken eigentijds karakter. Met grondgebonden (stads)woningen, koop- en huurappartementen en sociale huurwoningen is er genoeg diversiteit. De wijk wordt een ‘gemengd stadje’ voor iedereen en krijgt het eerste energieneutrale winkelcentrum van Nederland.”

Ernst van der Leij van Brink Management / Advies spreekt zijn grote waardering uit voor de inspanning die de deelnemende consortia hebben geleverd. Begeleid door Brink Management / Advies zijn gemeente en consortia tot kwalitatief hoogwaardige plannen gekomen, die vergezeld gaan van een prima opbrengstenniveau. De gehanteerde aanbestedingsprocedure –de concurrentiegerichte dialoog– heeft substantieel bijgedragen aan de kwaliteit van de proposities. De duurzame gebiedsontwikkeling van het centrumgebied Hof van Holland wordt een aanwinst voor de bewoners van Nijmegen en die van de Waalsprong in het bijzonder.

Beeldmateriaal: copyright IMG+, AM en VanWonen