Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Stop de ongebreidelde verzamelwoede

Henk Peter Kip vertelt als directievoorzitter van de Utrechtse corporatie Mitros, over de diversiteit aan beslissingen binnen een corporatie. Beslissingen op het gebied van beleidsaspecten en investeringsprojecten, maar ook over de dagelijks keuzes voor een betalingsregeling of uitzetting van een huurder. Voor al deze beslissingen zijn actuele en relevante informatie en inzichten nodig. Op termijn is het Kip zijn ideaal dat relevante data zichzelf genereert met behulp van ICT-technologie en dus niet meer afhankelijk is van de menselijke opnames en verwerking. Verder moet je er altijd rekening mee houden dat er vervuiling in data zit en is het belangrijk het enthousiasme van mensen om data te verzamelen bij te sturen richting de informatiebehoeften”. Volgens Kip is niet de hoeveelheid data van belang maar de relevantie ervan. Relevante data bestaat uit een wettelijk verplicht deel, en een deel dat je vanuit je strategie bepaald. En van precies deze data moet je zorgen dat de kwaliteit hoog is.

Faciliteer blauw op straat

De politieorganisatie waar Sanne Ruijs verantwoordelijk is voor het informatiemanagement is complex en dynamisch. De politie is door de transitie naar één korps een jonge organisatie. Een organisatie geconfronteerd met grote (organisatorische) opgaven en een vastgoedportefeuille die zeer pluriform is (van paardenstal tot politiebureau). Met in totaal zo’n 870 objecten met een oppervlakte van 1,8 miljoen m2. Een portefeuille die cruciaal is voor het operationeel faciliteren van blauw op straat. Het vastgoedbeheer wordt bij de Politie beïnvloedt door: veranderingen in dienstverlening en werkconcepten, verduurzaming, digitalisering en informatiebeveiliging. “Onze belangrijkste drivers zijn het professionaliseren van vastgoedbeheer en voortdurend verbeteren van de datakwaliteit, om het operationele politiewerk beter te ondersteunen”, aldus Ruijs. “Ik zie interessante kansen om met ICT-technologie de informatievoorziening te verbeteren, alleen hoe ver ga je daarmee? Een ‘digital twin’ levert bijvoorbeeld voordelen op, alleen moet de investering daarin waarde toevoegen aan onze doelstellingen en processen. Dat is bij nieuwbouw voorlopig nog veel makkelijker te onderbouwen en te realiseren dan bij onderhoud of renovaties van bestaand vastgoed.”

Overeenkomst tussen aardbeientelers en vastgoedbeheerders

Als derde tafelgast maakte Theo Slaats, directeur van Yield Computers, duidelijk wat de overeenkomst is tussen aardbeientelers en vastgoedbeheerders. Deze beide doelgroepen
hebben behoefte aan betrouwbare voorspellende managementinformatie om de processen en het rendement te kunnen verbeteren. De innovatieve technologie voor datacollectie en beeldherkenning die Slaats levert, kunnen ook voor vastgoedbeheerders uitkomst bieden. Met zelf ontwikkelde apparatuur en AI-gebaseerde algoritmen zorgt Yield Computers ervoor dat telers nauwkeuriger de oogsten kunnen voorspellen. Belangrijke informatie omdat telers prijs- en leveringsafspraken maken voordat de oogst rijp is. “AI, Machine Learning en beeldherkenning kunnen beter patronen ontdekken dan mensen”, zegt Slaats. “Bij vastgoed zijn die technieken te gebruiken om op basis van foto’s de behoefte aan onderhoud te voorspellen. Dat brengt de door Kip bij Mitros beoogde mensonafhankelijke datacollectie binnen handbereik. Brink is als adviseur betrokken bij pilots om beeldherkenningstechnieken in te zetten.

Data verbeteren en inzichtelijker maken

Om assetdata te vertalen naar relevante beslisinformatie en managementinzichten is het noodzakelijk de kwaliteit ervan geautomatiseerd te verbeteren en te visualiseren. Dat is de specialiteit van ronde tafelgast Kris Spitsbaard, mede-oprichter van startup Luxs. “Wij helpen vastgoedbeheerders alle gebouwdata te vertalen naar strategische beslisinformatie via een ecosysteem voor verschillende toepassingen, waaronder het optimaliseren van de meerjarenonderhoudsbegroting. Met als doel beter inzicht te geven in hoe de portefeuille presteert en waar verbeteringen mogelijk zijn”. Luxs’ aanpak daarvoor bestaat uit drie fasen: digitaliseren, koppelen en verrijken. In plaats van meer data bij de analyses betrekken pleit Kip van Mitros juist voor gerichter minder data verzamelen. Spitsbaard heeft echter ervaren dat het combineren van data uit meerdere bronnen, zowel interne, openbaar toegankelijke als van ketenpartners, waarde toevoegt door de actualiteit en kwaliteit van informatie te verbeteren. Verder faciliteren het ecosysteem en de klantspecifieke dashboards van Luxs datagestuurde besluitvorming en eenvoudiger voldoen aan regelgeving.

Inspelen op veranderingen en kansen

Welke rol speelt assetdata bij de huidige ontwrichtende gebeurtenissen, zoals de COVID-19 crisis of de stikstofproblematiek in de bouw. Bij alle beslissingen is actuele, betrouwbare en relevante managementinformatie nodig. Een andere belangrijk punt gaat over de rol van externe dataleveranciers en hoe de kwaliteit en privacy ervan te managen. De politie gaat daarin het verst met betrekking tot de analyse van risico’s en garanties voor de opslag en beveiliging van data. Ronde tafel voorzitter Visser vroeg de gasten als afsluiter waar we over een aantal jaren staan. Duidelijk is dat data een grotere rol gaat spelen in de vastgoedmarkt en we op weg zijn naar een wereld waarin veel meer data geautomatiseerd uit meer bronnen wordt verzameld en geanalyseerd. Benut de kansen met een resultaatgerichte pragmatische aanpak, onderbouwd met een sluitende businesscase en duidelijke organisatorische verantwoordelijkheden en procesinrichting.