Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Impact op de woningmarkt

We geven een voorbeeld. Vaak verheldert dit al voor de helft van wat we zoal doen. We gaan terug naar donderdag 16 augustus 2012. Het is 22:31 uur precies. Bij het Groningse dorp Huizinge vond toen een aardbeving plaats op een diepte van 3 kilometer, met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Daarmee de krachtigste aardbeving die ooit gemeten was in de provincie Groningen. Vanaf dat moment ontstond een breed maatschappelijk debat over de gaswinning in Groningen en de verantwoordelijkheid van NAM en de Nederlandse Staat.

De aardbevingen hebben ook een effect op de woningmarkt in de provincie Groningen. Na gedegen onderzoek ontwikkelde Brink een koopinstrument waardoor bewoners die hun huis niet verkocht kregen, hun huis alsnog konden aanbieden. Met medewerking van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NAM, draagt het ‘Koopinstrument’ nog steeds bij aan het stabiliseren van de woningmarkt. En raad eens wie het Koopinstrument uitvoert? Juist. We denken het uit en regelen het.

Maatschappelijke vraagstukken en publiek-private oplossingen

Bij Brink Financial Structures kan jij dus aankloppen als je een oplossing zoekt voor vastgoed gerelateerde, maatschappelijke vraagstukken met een financieringscomponent, die een gezamenlijke inzet van zowel de private als de publieke sector vergen. Je weet dat we bij Brink in het hart staan van bouw, infra en vastgoed. Onze positie in het middelpunt van de markt geeft ons niet alleen de mogelijkheid om blijvend veel kennis en ervaring op te doen, het stelt ons juist in staat om die kennis vrij gemakkelijk weer te delen met onze relaties om ons heen.

Brink Financial Structures deelt haar kennis met name op het gebied van maatschappelijke vraagstukken in combinatie met de inzet van een publiek-private oplossing. We denken het hier niet alleen uit, maar zetten onze tanden ook het liefst in de uitvoering.

Toonaangevend in woningmarkt

We mogen ons bij Brink Financial Structures toonaangevend noemen als het gaat om specifieke woningmarktinstrumenten. Groningen hebben we genoemd, maar ook Moerdijk, Vught en Rotterdam kennen onze aanpak die zich misschien wel het beste laat typeren als een gezonde mix van gedegenheid en verrassend creatief inzicht.

Aan de ene kant hebben we de samenleving die voor flink wat uitdagingen staat waarbij vastgoed een dominante rol speelt. Betaalbare koop- of huurwoningen voor de middeninkomens, vastgoed voor sport of cultuur, woningmarktinstrumenten voor verstoorde markten. Aan de andere kant staan marktpartijen op zoek naar rendement. En in dit speelveld sluiten de behoefte en het aanbod niet altijd goed op elkaar aan. Wij brengen publieke en private partijen bij elkaar om, met een slimme financiering, het bovenliggende maatschappelijke vraagstuk op te lossen.

Drie soorten vraagstukken

We richten ons met Brink Financial Structures op drie soorten vraagstukken. Hierbij is er (bijna) altijd een publieke en een private component in beeld. We richten ons ten eerste op ‘Publieke partijen met een maatschappelijk vraagstuk’. Je weet dat overheden maatschappelijke vraagstukken als kerntaak hebben. Echter. Veel vastgoed gerelateerde vraagstukken zijn weliswaar een maatschappelijk vraagstuk, ze zijn niet direct een kerntaak van de (semi-)overheid. Een gemeente die in zo’n geval in een publiek-private samenwerking een construct aanbiedt om koopwoningen bereikbaar te maken voor middeninkomens, is een mooi voorbeeld.

Ten tweede hebben we het over ‘Private partijen met een maatschappelijk vraagstuk’. Denk hierbij aan NAM en haar rol als financier bij het Koopinstrument. Gas en olie is de kerncompentie van NAM, maar nu lag er toch echt een uitdaging met woningen voor.

Ten derde is er het ‘Gedeeld belang publieke en private partijen bij een maatschappelijk vraagstuk’. Brink adviseerde over de ontvlechting binnen een project Wonen boven Winkels in Maastricht. Belangen van meerdere partijen speelden hier een grote rol: belang van beleggers, belang van retailers, belang van de gemeente, het belang van de bewoners (studenten), het belang van de woningcorporatie en het belang van de universiteit.

Voor wie?

Financieringsstructuren. Financiering met publieke middelen. Of juist financiering met private middelen. Deels privaat. Deels publiek. De oprichting van een private entiteit. Mezzanine-leningen. Garantieregelingen bij exit, erfpacht als zekerheid of bijvoorbeeld borging door de overheid. Hoe wordt het resultaat verdeeld binnen partijen? Hoe zit het met het rendement en het risicoprofiel voor een gemeente? Brink Financial Structures zoekt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die meer vergen dan de reguliere, financiële invulling ‘uit het schap’.

Voor alle beleidsmedewerkers van gemeentes, provincies en overheid; voor kennis- en netwerkorganisaties; en voor het management van private partijen, met een regelrechte uitdaging op de hier beschreven onderwerpen, neem contact met ons op. Grote kans dat we een niet alledaagse oplossing voor je kunnen ontwikkelen.