Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Het creëren van een groen ecologisch hart

De uitdaging die in Alphen aan den Rijn op tafel lag was het ontwikkelen van een overgangsgebied tussen landschap en stad, met oog voor het herstellen van de biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuurbeleving, wonen en recreatie. De huidige kwaliteit van deze plek, zit hem niet zozeer in de bestaande natuurlijke waarden, maar juist in de openheid van het landschap. Het is een locatie die vraagt om een nieuwe en unieke aanpak, waarbij de kracht en de maatschappelijke potentie ervan de voornaamste vertrekpunten moeten vormen voor de planontwikkeling.

En dat hebben we gedaan. Sterker nog, in Alphen aan den Rijn zijn we nog één stapje verder gegaan. Voor deze locatie is een ecologisch raamwerk ontwikkeld, als raster voor de stedenbouwkundige uitwerking. Het aantal te realiseren woningen is hierbij geen uitgangspunt geweest, maar is het directe resultaat van de basiskeuzes die gemaakt zijn voor natuur en biodiversiteit. Het werken met dit ecologisch raamwerk heeft richting gegeven aan de totstandkoming van het masterplan en geleid tot een maximale focus op het herstel van biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. Kortom, geen nestkasten en ‘verloren excuus groen’, maar echt samenleven, recreëren en wonen in en om de natuur.

Het resultaat? Een prachtig en uniek plan waarbij natuur voorop staat en waarbij toekomstige bewoners het gevoel zullen ervaren van leven, recreëren en wonen in de natuur. Een plan dat aantoont dat de ontwikkeling van stadsranden op een kwalitatief hoogwaardige wijze mogelijk is.

Een plan waar wij als Brink stiekem best een beetje trots op zijn.