Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Fuseren is een pittig proces. Er is zoveel om over na te denken! Daarbij heb je te maken met mensen in verschillende organisaties, voor wie er veel gaat veranderen. Daarom in dit blog aandacht voor draagvlak. Een fusie vraagt om een lange adem, hoe creëer je dat draagvlak en hoe zorg je voor goede samenwerking? En hoe krijg je vastgoedbeleid waar iedereen achter staat?

Dit is het 2de blog in deze reeks. Het 1ste blog ‘Gemeentelijke fusie in Groningen: hoe organiseer je dat met je vastgoedorganisatie?’ beantwoordde de vragen:

  1. Hebben jullie gemeenten (vastgoed)ambities die overeenkomen?
  2. Samenvoegen van gemeenten doe je niet elke dag. Hoe organiseer je dat?
  3. Geen enkele gemeente is hetzelfde. Gelijkwaardig in het speelveld van de fusie staan, is dus een uitdaging. Hoe doe je dat?

Een fusie vraagt om een lange adem. Hoe creëer je draagvlak en samenwerking?

Natuurlijk zijn er voorbeelden van fusies die snel zijn afgerond, de meeste fusietrajecten vragen echter om meer tijd. Continu alle betrokkenen en stakeholders aangehaakt houden en voortdurend informeren waar je met z’n allen staat geeft de meeste kans op draagvlak. En hoe breder het draagvlak, des te bereidwilliger mensen zijn om samen te werken.

Een mooi voorbeeld uit onze eigen praktijk is onze betrokkenheid bij de samenvoeging van de 26 vastgoedportefeuilles van de 26 politiekorpsen bij de vorming van de Nationale Politie. Geen gemeente-voorbeeld, maar qua complexiteit misschien wel vergelijkbaar met sommige gemeentelijke fusies. Los van het op orde krijgen van alle data (kloppen alle gegevens als we ze samenvoegen, hebben we er dan grip op of zitten er fouten in?) gaat het natuurlijk over allerlei eigen werkwijzen en oude patronen die tot een geheel gevormd moeten worden vanuit een overkoepelend beleidskader, binnen een nieuw gevormde organisatie. Dat vraagt om een lange adem en er continu alert op zijn dat je het ook gaat doen zoals je samen hebt afgesproken. Intensieve begeleiding en blijven volhouden dus.

Onze objectieve blik van buiten de organisatie was hier belangrijk, maar onmisbaar was de betrokkenheid vanaf het allereerste begin van de mensen van de nieuw gevormde vastgoedorganisatie van de Nationale Politie. Zij waren immers degenen die met de systemen werkten (en zijn natuurlijk degenen die dat nu nog steeds doen). We pakten het hier samen stap voor stap aan en hielpen om de datasets steeds verder te verbeteren. Vanaf specifieke momenten spraken we af: ‘Dit is de nieuwe dataset, vanaf nu werken we hier verder mee en gaan we hiermee rekenen.’ Dat werkte heel goed. Met een goede dataset kun je ook beter vooruit kijken. Zo kunnen bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen op de portefeuille geprojecteerd worden en kunnen realistische ambities worden vastgesteld.

Een vastgoedbeleid waar iedereen achter staat. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Samen. Met draagvlak staat of valt alles, hebben we al gezien. Voor het vastgoedbeleid betekent dat concreet met elkaar de gezamenlijke krenten uit de pap halen. Wat is jullie gezamenlijke vastgoedambitie? Welke eventueel nieuwe elementen passen daar goed bij? En bepaal dan vervolgens wat de kaders en uitgangspunten zijn. Jullie gezamenlijke spelregels.

Heel belangrijk hierbij: kijk niet alleen naar je vastgoedportefeuilles, maar kijk ook om je heen. Het doel van je vastgoed is om het primaire proces van de gemeente te ondersteunen. Sport, cultuur, onderwijs, zorg. Als je alleen heel bedrijfsmatig op je vastgoed stuurt, kun je voorbij gaan aan het doel waarvoor je er feitelijk bent als vastgoedafdeling.

De inrichting van je vastgoedorganisatie gaat wat ons betreft dan ook altijd in samenspraak met de rest van de organisatie. En met de markt, want veel doe je zelf, maar je besteedt ook werk uit. Betrek de inhoudelijk beleidsmatige afdelingen en je partners uit de markt. Dan krijg je die goede, sterke ondersteunende rol die voor de gemeente zo belangrijk is.

In het volgende blog gaan we hier verder op in, onder meer met antwoorden op vragen als: Wie doet wat? En ga je als vastgoedorganisatie na de fusie alles zelf regelen en uitvoeren of ga je het regisseren? En als je gaat regisseren, welke rol geef je de markt dan? We hebben ook een publicatie beschikbaar, met daarin alle vragen en antwoorden op een rij. Interesse? Vraag de publicatie over gemeentelijke fusies in Groningen aan. Of neem contact met mij op.

Brink Management / Advies adviseert over vastgoed- en huisvestingsvraagstukken. Ook gemeenten begeleiden we op allerlei vlakken. Van nieuwbouw of renovatievraagstukken voor de eigen organisatie, tot het uitwerken van vastgoedbeleid en het inrichten van de vastgoedorganisatie. We werken vanuit Groningen, Rotterdam en Eindhoven.