Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Groeien naar grip

Op het vlak van projectbeheersing zijn waterschappen groeiende in het verkrijgen van kennis en ervaring. Dat er is nog werk aan de winkel is, dat (h)erkennen ze zelf. Dat begint met het zien van projectbeheersing als een kritische succesfactor voor het slagen van je project. Immers, als je geen grip hebt op je planning, niet stuurt op risico’s, de organisatie niet goed hebt ingericht, je kosten niet eenduidig raamt en informatie niet makkelijk terug kan vinden, dan beland je als je niet oppast in een ‘brandjesbluscultuur’, loop je uit en maak je meer kosten. De uitdaging is dus: grip krijgen en houden.

Kennis en ervaring overdragen

Wij helpen door advies te geven en te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het maken van de planning van het totaalprogramma, het toepassen van risicomanagement, informatiemanagement en het begeleiden van het financieel management. Daarbij is ons doel om zoveel mogelijk van onze kennis en ervaring over te dragen naar de organisatie.

We beginnen vaak met een gestructureerde inrichting van de informatievoorziening in het project. Dit werpt zijn vruchten af richting het goed met elkaar kunnen delen en samenwerken, bijvoorbeeld door een sharepoint 365 omgeving met bijbehorende afspraken te gebruiken als samenwerkingsportaal.
Daarnaast brengen we op het gebied van planning en risicomanagement twee vakdisciplines bij elkaar die helpen om meer grip te krijgen in termen van de juiste afwegingen maken en keuzes maken. Het gaat er dan om, om beheersmaatregelen uit te voeren die de planning robuuster maken (en daarmee meer betrouwbaar), waardoor de kans van slagen toeneemt.

Het is leuk!

Een van de projecten waar we bij betrokken zijn is het Gebiedsplan Raam, dat vanuit waterschap Aa en Maas (‘s-Hertogenbosch) wordt aangestuurd. De toegankelijkheid van het gebied moet worden verbeterd en samen streven de partners in dit gebied naar een robuust watersysteem dat voorbereid is op klimaatverandering en een goed waterpeil kent voor landbouw en natuur.

Naast onze ondersteuning in de rol van manager projectbeheersing, helpen we het waterschap bij de professionalisering van de projectbeheersing binnen het programma en leveren we ook een bijdrage aan het delen van best practices vanuit het project naar de organisatie als totaal. Met het leren werken met een uniforme projectraming (volgens de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK), maar ook door trainingen te verzorgen in planningsmanagement en risicomanagement.

Wat we daarbij óók doen: laten zien hoe leuk het is. Risicomanagementsessies worden bijvoorbeeld vaak als saai ervaren. Hoe kun je die anders insteken, zodat het leuker wordt en iedereen beter zijn bijdrage kan leveren? Zo helpen we om het vakgebied naar een hoger plan te krijgen. Het geeft rust én energie als het goed is ingericht.

 

Kennis delen

Benieuwd wat wij nog meer voor waterschappen kunnen doen? Ook in 2020 publiceren Chris, Wessel en Lauren weer een aantal blogs over het werken bij de Waterschappen. De eerstvolgende blog in maart 2020 gaat over het belang van de ‘zachte’ kant van projectbeheersing. Bijvoorbeeld door goede Project Start Up’s (PSU) en Project Follow Up’s (PFU) te organiseren. Ze delen hun kennis graag, dus schroom niet om contact met ze op te nemen.