Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

De handreiking biedt praktische handvatten om circulariteit te integreren in bouwaanbestedingen op basis van Het Nieuwe Normaal voor (semi) publieke opdrachtgevers. Deze handreiking heeft betrekking op nieuwbouwprojecten van grondgebonden en gestapelde woningbouw en de utiliteitsbouw (kantoren). Met voorbeeldberekeningen, -teksten en een handige tabel die in één oogopslag aangeeft welke stappen in welke fase kunnen worden ingezet, inclusief afwegingen in eisen, wensen en prestatieprikkels.

We zijn trots op het eindresultaat en geloven dat deze handreiking opdrachtgevers daadwerkelijk verder zal helpen bij het praktisch en toch ambitieus toepassen én formuleren van circulariteit in aanbestedingen. Daar maken we echt impact mee.

Wil je de handreiking downloaden? Klik dan hier.

Over het Nieuwe Normaal: de nieuwe standaard voor circulair bouwen
Op initiatief van Cirkelstad en het Ministerie van BZK is in 2019 het leerprogramma ‘Samen Versnellen’ gestart. Het doel is het creëren van een uniforme terminologie voor circulair bouwen. Het initiatief heeft geleid tot de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal, dat definities en prestatieniveaus met betrekking tot circulair bouwen bevat. Het doel van Het Nieuwe Normaal (HNN) is het vestigen van een breed gedragen standaard met haalbare, maar ambitieuze circulaire prestatieniveaus.