Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

De jury schrijft over Hans dat hij niet zozeer in aanmerking komt omdat hij honderden artikelen schreef, een zwerm van promovendi begeleidde, vele maatschappelijke posities in zijn vakgebied vervulde en een heel groot adviesbureau leidt. Hij komt vooral in aanmerking voor deze penning, omdat hij de vakgebieden Volkshuisvesting en Stedenbouw uitbreidde met gebouw-, project- en gebiedsontwikkeling, en daarin specifiek aandacht heeft voor de beheer- en exploitatiekant.

Daarnaast maakte hij zich uitzonderijk verdienstelijk, zo schrijft de jury, voor de oorspronkelijke vakgebieden die Hudig benoemde: Stedenbouw en Volkshuisvesting. “De Jonge gaf het proces van ontwerpen en ontwikkelen van gebouwen, projecten en gebieden een wetenschappelijke grondslag. Daarbij hoorde ook de sturing en de programmatische, juridische en financiële aspecten. Hij wilde dat proces centraal stellen in een nieuwe opleiding aan de faculteit Bouwkunde, waar ontwerpers, architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten worden opgeleid. Hij heeft de weg gebaand en het pad zelf bewandeld, met inmiddels honderden volgers.”

Nieuwe opleidingen en afstudeerrichtingen

De jury noemt daarbij onder meer Hans zijn betrokkenheid bij de in 1991 opgerichte afstudeerrichting Bouwmanagement en Vastgoedbeheer en Ontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde aan de TU-Delft. En hoe Hans deze opleiding vervolgens verbreedde van vastgoedgericht, naar de oriëntatie op de locatie en het gebied. En hoe hij in dat perspectief ook medeoprichter was van een postdoctorale masteropleiding ‘City-Developer’ in 2002, samen met de Erasmus Universiteit en de Gemeente Rotterdam. Bovendien was Hans in 2006 één van de grondleggers van de leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, die focust op publieke-private samenwerking.

“Ook internationaal, met name in de Verenigde Staten en China, namen zijn werk en contacten steeds een vooraanstaande plaats in. En brengt hij zijn opvattingen over het vakgebied dagelijks zelf in de praktijk. Hij schakelt razendsnel en moeiteloos van de praktijk van alledag naar wetenschap en van de publieke naar de private wereld. In zijn relaas raakt de maatschappelijke context bovendien nimmer op de achtergrond. Kortom: Hans de Jonge verdient het om in het illustere gezelschap van de Hudig-genomineerden te worden opgenomen.”

Over de penning

De Hudig-penning bestaat sinds 1935 en is nu in totaal aan veertien personen uitgereikt. Oorspronkelijk door het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV), tegenwoordig is de onderscheiding – via het bestuur van de mr. D. Hudig-stichting – ingebed in Platform 31, het landelijke kennisinstituut voor stad en regio. De penning is vernoemd naar mr. Dirk Hudig, geboren in 1872. Hij was onder meer een van de oprichters van de Nationale Woningraad en het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting.