Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Samenwerking meer centraal stellen

Betere samenwerking kan leiden tot verminderde faalkosten, effectiever werken, en het creëren van nog meer plezier en trots in de bouw- en infraprojecten die worden uitgevoerd. Daar staat tegenover dat samenwerking niet zonder slag of stoot geïntroduceerd kan worden. De bouwsector worstelt nog te veel met traditionele rolpatronen, complexer wordende opgaves, onbekende en dus spannende contractvormen. Publieke en private organisaties staan dus voor het vraagstuk hoe samenwerking meer centraal gesteld kan worden, én hoe het succesvoller kan. Ambities om dit vraagstuk aan te pakken worden volop gesteld. Kijk maar naar de Marktvisie uit 2016, waar de kern bestaat uit ‘samen werken aan een vitale en duurzame bouwsector’. De zachte kant, met trots en plezier naar de gezamenlijke opgave kijken en uitdragen, is hierin een van de leidende principes.

Palet aan ervaringen

Als je op Google de zoekterm ‘samenwerking’ intypt, vind je talloze resultaten die je vertellen wat je wel of niet moet doen. Alleen is samenwerking niet zo zwart-wit. Samenwerking neemt de kleur aan waar de situatie om vraagt. De kleur van koffie, terwijl je naast de koffieautomaat je collega bijpraat over een nieuw project. Donkerblauw, van de Teams meeting waarin je probeert in kansen te denken en samen digitaal door deze tijd te komen. Rood, de kleur van de feedback op die uitdagende aanbestedingsleidraad; frustrerend, maar uiteindelijk zinvol om tot een beter resultaat te komen. Groen, een glimp van je omgeving terwijl je wandelend en videobellend brainstormt over dat ene visiedocument. Er zijn talloze kleuren te noemen om te ontdekken. Dit is wat samenwerking spannend maakt. Want hoe geef je een impuls aan effectieve samenwerking binnen teams of tussen partijen? Vanuit onze ervaring in het begeleiden van samenwerkende partijen en het coachen van projectteams hebben we patronen ontdekt en methodes ontwikkeld. Ons palet aan ervaringen is in de loop der tijd uitgebreid, genuanceerder geworden, en het zal in de toekomst verder uitbreiden. Op dit moment willen wij graag onze ervaringen met jullie delen, misschien kunnen jullie helpen bij het uitbreiden daarvan.

Ben je geïnteresseerd in het belang van samenwerking? Houd dan onze website in de gaten of neem contact op met Ridwaan of een van onze collega’s.