Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Wat is KoopSmarter?

Brink nam het initiatief voor de ontwikkeling van KoopSmarter.  OpMaat had nog geen instrument in haar portfolio voor gemeenten. Het is daarom een welkome aanvulling op KoopGarant (corporaties) en KoopStart (ontwikkelaars). KoopSmarter past qua doelstelling en uitwerking bij de missie en visie van OpMaat: betaalbaar wonen voor iedereen.

KoopSmarter is een instrument voor gemeenten om koopwoningen beter bereikbaar te maken voor huishoudens met een lager middeninkomen, starters én doorstromers vanuit een sociale huurwoning. Het zal in eerste instantie worden toegepast bij nieuwbouwwoningen.

Voor KoopSmarter wordt een aparte stichting opgericht: Stichting KoopSmarter. Er komen twee varianten van KoopSmarter, een terugkoopvariant en een eenmalige variant. De gemeente bepaalt welke variant wordt ingezet.

Hoe werkt KoopSmarter?

  • De stichting KoopSmarter koopt de ‘grond’ (30%) en de koopstarter de ‘stenen’ (70%).
  • De koper financiert met een gewone hypotheek, de stichting financiert met garantstelling door de gemeente.
  • De koper betaalt voor het gebruik van de grond een maandelijkse vergoeding, vergelijkbaar met de rente van een hypotheek.
  • Bij terugkoop/doorverkoop wordt de waarde naar rato (70-30) verdeeld tussen de koper en Stichting KoopSmarter.

Meer weten? Kijk op: www.koopsmarter.nl of neem contact op met Ernst van der Leij of Joost van der Werf.

In het FD van 6 november 2021 stond dit artikel over KoopSmarter (alleen voor abonnees): Wel de stenen, niet de grond: erfpacht is terug.