Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

De stad Eindhoven zet zich samen met haar inwoners, bedrijven en ondernemers in voor een duurzame stad. De gemeente geeft graag het goede voorbeeld en streeft er als organisatie naar om slimmer, creatiever en duurzamer om te gaan met haar eigen bedrijfsvoering. Een onderdeel hiervan is Social Return.

Joop Ketelaers heette alle aanwezigen welkom en onderstreepte het belang van ‘Social Return’ binnen het programma, Slim Verduurzamen Gemeentelijk Gebouwen (SVGG). We hopen tijdens deze sessie ervaringen uit te wisselen, nieuwe inzichten te verkrijgen en zinvolle verbindingen tot stand te brengen. Met als uiteindelijke doel, meer mensen aan het werk met Social Return, ook binnen SVGG!

Sabine Steinmann, Specialist Vitaliteit & Ontwikkeling bij Kuijpers wordt geinterviewd door Anne Vreeman, Projectleider/Adviseur bij Locus Netwerk. Kuijpers werkt samen met Locus Netwerk aan een inclusieve organisatie met goede resultaten. Onder andere functiecreatie, het ‘Kuijpers-gevoel’, PSO-certificering en ambassadeurschap bij de directie heeft bijgedragen aan cohesie en inclusie. Er is bij een aantal vestigingen echt draagvlak gecreëerd voor social return en daarom succesvol. De ambitie voor de komende 5 jaren is om echt te gaan voor duurzame plaatsingen en meer vestigingen te laten meedoen.

Een kritische noot is dat er echt verschillen zijn wat betreft de mate van afstand tot de arbeidsmarkt. Het heeft de voorkeur om social return eerst goed geïntegreerd en geaccepteerd te krijgen binnen je organisatie, zodat je ook ruimte kunt creëren voor de complexere gevallen.

Abdulsami Zatouni studeerde af als architect aan de universiteit van Aleppo in Syrië en deelt zijn indrukwekkende verhaal met ons, met een succesvolle afloop. Het was niet makkelijk om eenmaal in Nederland zijn passie voor architectuur weer te kunnen inzetten. Grote obstakels als taal, andere regelgeving, software en materiaalgebruik maakten de transitie niet vanzelfsprekend. Bij elk interview voor een functie binnen zijn vakgebied werd gevraagd om werkervaring binnen Nederland, maar hoe bouw je dat op als niemand je een kans geeft? DWA gaf hem die kans en met die ervaring op zak, was het mogelijk om ergens anders ook weer een positie te krijgen.

De taalbarrière is enorme uitdaging voor een steeds groter wordende groep werkzoekenden. Het beperkt de mogelijkheden en kan zelf leiden tot onveilige situaties. De Nederlandse taal leren is moeilijk, maar kan met de juiste inzet en middelen. De tip van Abdul is dan nog wel om ook nog cursussen aan te bieden met vakjargon voor verschillende vakgebieden, want die terminologie leer je niet tijdens een gewone taalcursus Nederlands.

Amy Latour, Coördinator werkgelegenheidsteam & Social Return bij gemeente Eindhoven licht het beleid van de gemeente Eindhoven op het gebied van Social Return toe. Er zijn veel verschillende initiatieven, een gebied wat continu in beweging is. Er is een plan geformuleerd, geen papieren tijger, maar juist een overzichtelijke aanpak voor de komende periode. Het valt niet mee om inzichtelijk te houden wie er in het systeem zitten, welke initiatieven beschikbaar zijn en om voortgang te bewaken als mensen geplaatst zijn. Om dit te verbeteren is een Wizard ontwikkeld welke recent geïmplementeerd is.

Helaas kampt Social Return met imago problemen. Bedrijven zijn vaak bevooroordeeld over de kandidaten en durven het risico niet aan. Door beter te matchen en succesverhalen te delen, zou vertrouwen kunnen worden gewonnen zodat meer bedrijven gaan participeren. Er werd ook gevraagd of de gemeente heil ziet in het oplossen van andere sociale problemen mbv Social Return. Dit is zeker optie, maar vraagt om dat inzicht om het goed te coördineren. Geluid voor de (nabije) toekomst.

Ron Krielen, Manager/Oprichter Stichting Uit de Buurtfabriek, vertelt over het succes van de Uit de Buurtfabriek, waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ontwerpers en makers samenwerken om mooie maatmeubels te maken voor bedrijven, sociale organisaties en particulieren in Eindhoven. De stichting heeft een mooie groei doorgemaakt sinds de start. Mensen bouwen vertrouwen op, een gevoel van bijdragen en komen weer in een ritme, in een veilige en warme omgeving. Echt een team! Ze willen niet te groot worden om de interactie en begeleiding optimaal te houden. Een goed voorbeeld van Social Return?

Een prachtig initiatief, een voorbeeld van inclusie. Het blijkt echter dat dit initiatief officieel onder dagbesteding valt en niet onder Social Return. De vraag is of protocollen soms in de weg staan voor optimale Social Return. Hoe pak je dat aan?

Willem van der Craats, Programmamanager Duurzame Inzetbaarheid bij Bureau Point spreekt over het overbruggen van de kloof tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Het programma Duurzame Inzetbaarheid wil door samenwerking van die partijen 800 vacatures vervullen in de sectoren techniek & industrie, vervoer & opslag en zorg & dienstverlening met werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het Summa College in Eindhoven draagt hieraan bij door vraaggestuurd te werken en een infrastructuur te bouwen voor leren & werken. Ze werken met erkende leer/werk bedrijven. Het programma kent een succesvolle start maar zoals wordt aangegeven, is er nog een lange weg te gaan.

“Er zijn niet alleen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar vooral ook organisaties met afstand tot deze mensen.”

Het was een waardevolle sessie met nieuwe inzichten en waar contacten zijn voor vervolgstappen. We kunnen zo Social Return weer een stapje verder brengen. We blijven de resultaten goed monitoren om te zien of we op de juiste weg zitten.

Over KRACHTVOER

KRACHTVOER is een open platform waarbij het draait om vernieuwing en ontwikkeling. We gaan om tafel met innovatieve marktpartijen die op dit moment concreet bezig zijn met gelijksoortige vraagstukken. Het concept is onderdeel van het project ‘Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen’ waarin Gemeente Eindhoven en !MPULS de komende 10 jaar schouder-aan-schouder werken om zeven gemeentelijke panden slim te verduurzamen. Na de Stadhuistoren is nu het Stadhuis aan de beurt voor een ingrijpende verduurzaming. Later volgen o.a. Mercado en het NRE-gebouw. We streven onder andere naar 95% circulair en 100% gasloos.