Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Delia Mitcan van de gemeente Eindhoven pitchte over UNaLab. Eindhoven is een van de demonstratiesteden in dit Europese project. Het project richt zich op “Nature Based Solutions for climate change”: de aanpak van klimaatverandering met oplossingen geïnspireerd op de natuur. Voorbeelden zijn de aanpak van ‘hittestress’ door toepassing van beplanting, maar ook de aanleg van waterlopen en vervangen van tegels en beton door groen. Het doel van het project is, onder meer, om toepassingen te demonstreren in een stedelijke omgeving, om bewustwording te creëren en belanghebbenden te betrekken. Eén van de projecten waar de samenwerking met belanghebbenden een plek kan krijgen, is de vergroening van het NRE-terrein.

Input eindgebruikers

Marianne Willemse (projectleider) gaf een toelichting op de ontwikkeling van het NRE-terrein. De herbestemming van het terrein is op een bijzondere manier aangepakt, door een visie met de eindgebruikers op te stellen, zonder vooropgesteld plan van de gemeente. Met de eindgebruikers zijn ontwerpsessies gehouden, zij vormen ondertussen een (informele) community. Mariannes verhaal sluit naadloos aan op de uitleg van stedenbouwkundigen Tom van Tuijn en Edith Kolkman over de stedenbouwkundige opzet. De gemeente zorgt voor de aanleg van robuust groen en bomen (beplantingsplan), de bewoners verzorgen groene gevels en daken (suggesties). De regel is dat ieder initiatief bijdraagt aan het groen.

Architect Philippe Rol gaf uitleg over het initiatief van NulZes. NulZes bestaat een groep designers die vanuit een tijdelijke situatie op het NRE-terrein werken aan een plan voor een permanente plek. Deze designers willen hun community uitbreiden en gebruiken om met anderen samen verder te denken over een ontwikkeling als die van NRE.

Tijdens de discussie komen de deelnemers gezamenlijk tot een selectie van drie belangrijke zaken om uit te werken voor het NRE-terrein: groen op maaiveldniveau, groen tegen gevels en groene overspanningen tussen gebouwen.

Daarbij dient er aandacht te zijn voor bevestiging en bewatering van het groen, de aantasting van de gevel, de effecten op de gezondheid (tegengaan van fijnstof en hittestress) en de beleving van groen.

Proeftuin

Voorwaarde moet zijn dat de acties uitvoerbaar zijn. !MPULS ziet in het NRE-terrein de perfecte proeftuin voor Nature Based Solutions die ook door particulieren kunnen worden geïnitieerd en beheerd. Kleine veranderingen, die samen een groot verschil maken. Door aan te sluiten op de catalogus die het team al heeft ontwikkeld en deze uit te breiden met KPI’s en monitoring, worden handvatten ontwikkeld die ook UNALAB opschaalbaar maken voor particulieren.

Over KRACHTVOER

KRACHTVOER is een open platform waarbij het draait om vernieuwing en ontwikkeling. We gaan om tafel met innovatieve marktpartijen die op dit moment concreet bezig zijn met gelijksoortige vraagstukken. Het concept is onderdeel van het project ‘Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen’ waarin Gemeente Eindhoven en !MPULS de komende 10 jaar schouder-aan-schouder werken om zeven gemeentelijke panden slim te verduurzamen. Na de Stadhuistoren is nu het Stadhuis aan de beurt voor een ingrijpende verduurzaming. Later volgen o.a. Mercado en het NRE-gebouw. We streven onder andere naar 95% circulair en 100% gasloos.

Lees meer over eerdere KRACHTVOER-sessies: