Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Verplaatsbare woningen
Woningen kunnen tegenwoordig als driedimensionale modules vrijwel volledig in een fabriek worden geprefabriceerd. Tot voorkort voldeden dergelijke woningen meestal aan het Bouwbesluit voor tijdelijke bouw en mochten ze maximaal 15 jaar blijven staan. De afgelopen jaren ontwikkelde de markt ook modulaire woningen die voldoen aan alle eisen voor permanente nieuwbouw. Door de hogere kwaliteit houden deze woningen in beginsel hun waarde, ook als ze op een eerste locatie maar een beperkte tijd mogen staan.

Te duur voor één gebruikstermijn
De Nijmeegse woningcorporaties voeren de nodige gesprekken over de kwaliteit en prijs van modulaire woningen: over de initiële investering, de kwaliteit voor hun huurder en de exploitatiekosten. Brink ontwikkelt verschillende businesscases. Ondanks een flinke bijdrage van gemeente Nijmegen, blijken goedkopere tijdelijke woningen te duur om in een gebruikstermijn van 15 jaar af te schrijven. De businesscase wordt alleen sluitend met een, door de corporaties of derden, gegarandeerde tweede exploitatietermijn.

Oplossingen uit de markt
De gemeente geeft geen harde garantie op een vervolglocatie. Daarnaast twijfelen de corporaties of ze de woningen, ongeacht de kwaliteit, na de eerste exploitatietermijn zonder veel aanpassingskosten elders kunnen herplaatsen. In de aanbesteding vraagt Brink zowel tijdelijke als permanente kwaliteit uit. Dan kan de knoop op basis van vaststaande prijzen worden doorgehakt. In dialooggesprekken zijn marktpartijen gevraagd naar hun oplossingen voor de dilemma’s. Mede door deze dialoog kunnen de marktpartijen passend aanbieden.

Inspanningsverplichting
Uiteindelijk kiezen de corporaties, behalve bij studentenwoningen, voor permante bouwkwaliteit. De gemeente en corporaties hebben een inspanningsverplichting om vervolglocaties voor de woningen te zoeken. De woningen staan in beginsel 15 tot 20 jaar op de eerste locatie. Als de gemeente na het twaalfde jaar een geschikte vervolglocatie vindt, dan werken de corporaties mee aan herplaatsing. Lukt herplaatsen niet, ondanks inspanningen van beide partijen, dan mogen de corporaties de woningen maximaal 25 jaar op de eerste locatie exploiteren. Hiermee is de businesscase voor hen voldoende sluitend.

Om snel in de grote woonbehoefte te voorzien, voert bouwbedrijf De Meeuw-Nezzt de plannen op korte termijn uit. Halverwege 2023 worden de eerste woningen verhuurd. Eind 2023 zijn alle woningen naar verwachting in gebruik.

Afbeelding: De Meeuw Nezzt/DOEPELSTRIJKERS