Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Het bundelen van krachten zorgt voor een doorbraak in het verduurzamen van bedrijventerreinen. Het consortium wordt onderschreven door netbeheerders waaronder Enexis. Naast verduurzaming is éen van de beoogde doelen van het consortium om samen met netbeheerders te werken aan een lokaal collectief energiesysteem voor balanshandhaving van bedrijventerreinen. Om een efficiënter gebruik en beheer van het energienet te realiseren.

Een succesvolle combinatie
Stephan Segbers, COO bij Essent: “Voor het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland is het essentieel dat de bedrijven op het terrein een collectief vormen. Eerdere pogingen om deze terreinen koolstofvrij te maken werden bemoeilijkt door verschillende factoren, zoals historisch lage gas- en elektriciteitsprijzen, minder strenge wetgeving of het onvermogen om samen te werken. In dit consortium wordt alle beschikbare kennis bij elkaar gebracht om verduurzaming mogelijk te maken: een succesvolle combinatie.”
Voor het succesvol verduurzamen van deze bedrijvenparken heeft het consortium een stapsgewijze aanpak ontwikkeld. VNO-NCW Co-creatie treedt op als onafhankelijke partij. Zij verkent in een vroeg stadium de benodigde samenwerking voor kansrijke oplossingen. De missie van VNO-NCW Co-creatie is het realiseren van een duurzame economie op bedrijventerreinen. Goede samenwerking aan collectieve oplossingen biedt hiervoor de sleutel. Rob Bogman, directeur van VNO-NCW Co-creatie: “Een lokaal collectief energienet slaat op veel bedrijventerreinen aan. Het consortium met Essent, Kuijpers en Brink maakt het ook mogelijk deze oplossing te realiseren!”
Brink is vervolgens gespecialiseerd in het binnen een complex stakeholdersveld uitwerken van de business case en het ontwerpen van de samenwerkingsmechanismen die daarbij passen. Kuijpers en Essent Energy Infrastructure Solutions (EIS) beschikken over energiekennis en zijn in staat om een volledig lokaal duurzaam energiesysteem te ontwikkelen, bouwen en exploiteren.

Focus op de provincies Noord-Brabant en Zeeland
De komende periode ligt de focus op de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Dit consortium biedt lessen en ervaringen om de samenwerking te verbreden naar andere bedrijventerreinen in Nederland. Segbers: “We focussen ons nu vooral op dit specifieke gebied, zodat we daarna onze kennis kunnen delen met andere partners en samen een grote stap kunnen zetten in het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland.”