Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Met een hoogte van 25 meter en de in het oog springende alzijdige ledverlichting is het nieuwe casino een landmark in de regio waar men niet onopgemerkt aan voorbij zal gaan. Holland Casino in Venlo omarmt de gemeentelijke cradle to cradle-ambities en streeft naar duurzame oplossingen voor het nieuw te bouwen casino aan de Floralaan.

Erwin van Lambaart, CEO Holland Casino: “Ik ben trots dat wij na zoveel jaren voorbereiding vandaag het startschot kunnen geven voor de bouw van het nieuwe casino in Venlo. Het vooruitstrevende ontwerp van dit gebouw en de nieuwste technologische snufjes die erin worden verwerkt, zorgen ervoor dat onze gasten een unieke customer journey zullen ervaren, waar zij kunnen genieten van het nieuwste spelaanbod en waar zij op hoog niveau kunnen dineren.”

Betrokken sinds 2015

In beginsel heeft Brink een belangrijke rol gespeeld bij de locatiebepaling, het sluiten van de grondovereenkomst en het doorvoeren van de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.
In een later stadium heeft Brink de aanbestedingsbegeleiding van de conceptdesigner en het ontwerpteam, het ontwerpmanagement en de aanbestedingsbegeleiding van de uitvoerende partijen voor haar rekening genomen. Voor de realisatie van de nieuwbouw hebben wij opdracht voor het overall projectmanagement en de directievoering.

De kostenadviseurs van Brink waren nauw betrokken. Tijdens de ontwerpfase werd er gestuurd op kosten en kwaliteit om binnen de gestelde financiële kaders te blijven, om vervolgens bij aanbesteding de risico’s en volledigheid van de inschrijvende aannemers te beoordelen.

We kijken uit naar de realisatie van dit mooie project samen met de geselecteerde partijen en opdrachtgever Holland Casino.

Fotografie: Holland Casino/Michel Schnater