Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Het gebouw is ongeveer 50 jaar geleden gebouwd en meermalen aangepast aan de wensen van de tijd. Nu heeft de TU/e besloten om het helemaal te renoveren om zo weer klaar te zijn voor het onderwijs van nu en de toekomst.

Brink kreeg opdracht voor de directievoering. Dat betekent in de praktijk dat wij de werkzaamheden van de aannemer toetsen aan de contractuele afspraken die de TU en de aannemer met elkaar hebben gemaakt.

Het is een complex project, want er zijn altijd verrassingen van een oud gebouw, maar in dit geval moest ook het technisch ontwerp nog goedgekeurd worden en verwerkt in de contracten. Een spannend traject om alle voorwaarden en het definitieve ontwerp goed vast te leggen in het contract, zodat zowel de aannemer als de TU akkoord gaan terwijl de uitvoering al loopt.

Arko en Ralph zijn regelmatig op de bouwplaats te vinden. Deze keer mochten wij mee.