Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Deze nieuwe wijk kenmerkt zich door een stedelijk karakter, maar dan met minder auto’s. Wonen, werken, leren, verblijven en bewegen staan centraal in de Sluisbuurt, waar straks alles op loop- of fietsafstand van elkaar ligt. Er komen sociale huurwoningen, middeldure en dure huurwoningen én koopwoningen. Dit zijn voornamelijk appartementen in middelhoge- en hoge woongebouwen, bedoeld voor alle typen huishoudens: gezinnen, alleenstaanden, jongeren, studenten of senioren.

De specifieke stedenbouwkundige invulling van de Sluisbuurt, met afwisselend torens en minder hoge gebouwen, geeft een grootstedelijke beleving. Brink is in opdracht van woningcorporatie DUWO betrokken bij de ontwikkeling van circa 750 tot 800 studenten- en jongerenwoningen en levert onder meer het integrale projectmanagement, ondersteuning bij de aanbesteding en het contracteren van de uitvoerende partij(en) en stuurt daarnaast op de bouwkosten.

Campus aan het IJ

De wooneenheden waar Brink aan werkt, ontworpen door Mei Architects and Planners, worden in twee gebouwen gerealiseerd. Het gaat om merendeels zelfstandige woningen met voorzieningen en commerciële of maatschappelijke bedrijfsruimten op de begane grond. Stadscampus Hogeschool Inholland voegt in de Sluisbuurt vrijwel alle opleidingen uit Amsterdam en Diemen samen in één pand en creëert er een vernieuwende ‘Campus aan het IJ’. Uiteindelijk gaan hier 7.500 studenten studeren. Samen gaan de panden een duurzame open stadscampus vormen, met een aansluiting op stadswarmte, op de daken en gevels zonnepanelen en beplanting om hitte tegen te gaan en regenwater op te vangen.

Wethouder Laurens Ivens van Gemeente Amsterdam is met recht trots op het project: “Er is enorm veel vraag naar betaalbare jongeren- en studentenwoningen. Het is fantastisch dat we in deze nieuwe wijk zoveel jongeren en studenten kunnen huisvesten en dat zij over drie jaar de eerste bewoners worden van het gebied.”

Puntjes op de i

Nadat de PvE -fase in januari 2020 was afgerond, is het VO onlangs afgerond en de DO-fase opgestart. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn onder meer de hoge esthetische kwaliteit van de gevels (twee architecturen in één gebouw), het hoogwaardig groen op de daken en gevels en de gemeenschappelijke tuinen binnen het kavel, naast het toepassen van de BENG-regelgeving.

Rekening houdend met een zeer ambitieus programma van eisen vanuit de gemeente Amsterdam, met thema’s als duurzaamheid, esthetische vormgeving, materialisatie, levendige invulling plint, mobiliteit, een reeds vastgesteld stratenplan (wat invloed heeft op de vorm van het gebouw) worden de komende tijd de puntjes op de i gezet.Net als de wethouder en DUWO, zijn we bij Brink ook echt trots op dit project!