Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Nederland circulair in 2050
Het Rijk heeft een ambitieus doel: Nederland moet in 2050 circulair zijn. Om deze ambitie binnen de bouwsector te realiseren, is versnelling essentieel. Als Brink voelen we deze urgentie en zetten we onze expertise daar graag voor in. Zo zijn we in Eindhoven al een aantal jaren betrokken als Cirkelstad spinner. Samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers geven wij verdere invulling aan circulariteit in deze bouwregio.

Daarnaast hebben wij in opdracht van Cirkelstad, samen met andere partners, bijgedragen aan de handreiking ‘circulair aanbesteden’. Deze handreiking biedt praktische handvatten voor het integreren van Het Nieuwe Normaal in aanbestedingen. Ook passen wij de methodiek toe in onze eigen projecten. En evalueren wij regelmatig projecten op het gebied van circulariteit.

Groeien met grenzen
In de bouwsector staan we voor aanzienlijke uitdagingen. Er is een groeiende behoefte aan woonruimte, maar tegelijkertijd willen we een bijdrage leveren aan een gezond milieu. De huidige bouwmethoden creëren echter een spanningsveld tussen deze twee doelen. Met dit manifest staan wij volledig achter het idee om een standaard te ontwikkelen die de snelheid en richting van de materialentransitie verder vormgeeft.

Teken mee!
Alleen samen kan Het Nieuwe Normaal echt het nieuwe normaal worden in de sector. Het manifest van Het Nieuwe Normaal is hier in te zien en door alle partijen in de bouw voor te tekenen.

Over Het Nieuwe Normaal 1.0: de nieuwe standaard voor circulair bouwen
Het Nieuwe Normaal is tot stand gekomen op basis van de data van meer dan 500 projecten. Deze projecten zijn geëvalueerd aan de hand van de vaste ‘Het Nieuwe Normaal-evaluatie’ of komen uit andere databases die verbonden zijn. Met de opgedane kennis en ervaring is een raamwerk ontstaan met indicatoren voor circulair bouwen en een validatiemethode die beschrijft hoe op iedere indicator te scoren.

Sinds de start in 2019 is ieder jaar de voortgang openbaargemaakt. De tussentijdse feedback en nieuwe samenwerkingspartners hebben de standaard nog verder verrijkt.