Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Uitdaging

“De grootste uitdaging was het zoeken naar verbanden over een heel groot aantal variabelen. We hebben dit opgelost door het schrijven van een speciaal script waardoor we uiteindelijk met één klik op de knop heel veel analyses door konden rekenen,” aldus Mathilde Smit, Consultant Beleid & Organisatie.

Conclusies

De conclusie van het onderzoek is positief. Op een flink aantal aspecten ervaren zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers duidelijk meerwaarde van het werken met RGS. Deze hebben te maken met voorspelbaarheid, in-control zijn, continuïteit en werken aan de lange termijn.

Opdrachtgevers ervaren meer budgetzekerheid en verbetering van de kwaliteit van woningen. Opdrachtnemers ervaren dat zij aantrekkelijker werkgevers zijn geworden. Effecten op langere termijn zijn hogere bewonerstevredenheid, kostenbesparing en faalkostenreductie. RGS zorgt voor leuker werk, kennisontwikkeling en professionalisering.

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten uit het onderzoek gekomen: het voortraject kan intensief zijn en RGS vergt goede sociale en communicatieve vaardigheden. RGS is ook samen leren: een samenwerking moet groeien en vraagt om een open houding en een vertrouwensband.

Het rapport gratis downloaden kan op de website van Stichting RGS: Publicaties | RGS NL

Een leuk project waar we samenwerkten met collega’s van Dataonderzoek en Beleid & Organisatie.

Weergave conclusies: