Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Partnership

We verheugen ons erop om onze werkzaamheden bij de politie te kunnen voortzetten. De afgelopen jaren bracht de grote fusie van 26 korpsen naar één Nationale Politie een enorme huisvestingsopgave met zich mee en hebben we ons volop bezig kunnen houden met uitdagende vraagstukken. Nu mogen we de politie opnieuw helpen met onze specialistische kennis om strategische huisvestingsvraagstukken uit te werken. We zetten hierbij onze cultuur van openheid, kennisdeling en innovatie in om integraal en kritisch bij te dragen aan:
• Strategie & beleidsontwikkeling
• Governance & financiën gerelateerd aan het huisvestings- en vastgoeddomein
• Realisatie huisvestingsopgave en doorontwikkeling organisatie
De samenwerking tussen Brink, de overige twee opdrachtnemers en de politie wordt zo vormgegeven dat sprake is van een partnership. Het afgelopen jaar is vanuit het Team Expertise Centrum (TEC) van politie gebleken dat deze opzet een flexibele en betrouwbare basis biedt voor de huisvestingsvraagstukken van de politie.

Aanvang en looptijd

Met de gesloten raamovereenkomst wil de politie een langdurige samenwerking aangaan. Er is daarom gekozen voor een initiële looptijd van vier jaar, met twee maal de optie tot verlenging met één jaar. De operationele dienstverlening start begin juli 2020.